Kết quả 21 - 30 của 137 các kết quả có nội dung TI���NG CHU��NG TR��� LI���U. (3,3572 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng về Thành đạo
thành.Đó là ý nghĩa hướng về và kỷ niệm ngày Thế Tôn thành đạo của những hàng đệ tử Phật chúng ta.CHÚ THÍCH[1] Kinh Thánh Cầu, Trung bộ I, tr 163, ĐHVH 1973 ... Bộ I, tr109A, ĐHVH 1973[6] Kinh đã dẫn như trên tr 111A.[7] Kinh Xà Dụ, Trung Bộ I, tr 136B, ĐHVH, 1973.[8] Kinh đã dẫn, tr 140A.[9] Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/735008_huong_ve_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng về THÀNH ĐẠO
và kỷ niệm ngày Thế Tôn thành đạo của những hàng đệ tử Phật chúng ta. CHÚ THÍCH [1] Kinh Thánh Cầu, Trung bộ I, tr 163, ĐHVH 1973. [2 ... Hoàn, Trung Bộ I, tr109A, ĐHVH 1973 [6] Kinh đã dẫn như trên tr 111A. [7] Kinh Xà Dụ, Trung Bộ I, tr 136B, ĐHVH, 1973. [8] Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/thanh-dao/735201_huong_ve_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo đức Phật giáo với ý thức bảo vệ môi trường
của những người Phật tử, mà là cái nhìn chung của nhiều người, trong đó có cả những sử gia Tây phương theo Thiên chúa giáo (Damien Keown, 2005, tr. 39 ... , tr. 40).Xem đạo đức học Phật giáo là một loại đạo đức “thoát khổ” thì không sai, nhưng cho rằng nền đạo đức học này không liên quan gì đến việc bảo
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/56C242_dao_duc_phat_giao_voi_y_thuc_bao_ve_moi_truong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp an cư của Tăng
dòng máu ấy không bao giờ bị đứt đoạn giữa thế gian này. Chú thích (1) Phật Thuyết Tam chuyển pháp luân kinh, Tạp, tr. 504, Đại chính 2. (2) Giới kinh của Đức Phật Thích Ca, mười hai năm đầu, kể từ khi thành đạo, theo Tứ phần luật, Đại chính 22. (3) Tứ phần luật 37, An cư kiền độ, tr
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/7AD403_phap_an_cu_cua_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - SÔNG HẰNG VÀ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
thịnh và hoại diệt, của sống và chết ”[1]. Từ TK IV Tr CN vua Alexander Đại đế (356–323 BCE) của xứ Macedon đã nghe đến danh tiếng của dòng sông ... nhập vào tiểu lục địa Ấn Độ vào khoảng TK XI Tr CN. Trong cảm nhận của những đoàn viễn chinh này, con sông này thật mênh mông và vĩ đại. Những dòng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/72745A_song_hang_va_phat_giao_an_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GÀ CON MUÔN MÀU HAY SỰ HÀNH HẠ SÚC VẬT
điểm xem mình là sinh loài định đoạt tất cả những loài khác; cần phải xem mình và các sinh loài khác như là những "láng giếng" của nhau’’ (Peter Harvey, tr
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/77C609_ga_con_muon_mau_hay_su_hanh_ha_suc_vat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sen Việt làm phim về Trưởng lão HT. Thích Trí Tịnh
. http://www.phattuvietnam.net/van-hoa/21336-sen-vi%E1%BB%87t-l%C3%A0m-phim-v%E1%BB%81-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-l%C3%A3o-ht.-th%C3%ADch-tr%C3%AD-t%E1%BB%8Bnh.html
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/am-nhac-dien-anh/7FC043_sen_viet_lam_phim_ve_truong_lao_ht_thich_tri_tinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công chúa Long Thành - Từ chính sử đến giai thoại
, Đại Nam thực lục, tập 2, chánh biên, đệ nhị kỷ, quyển XXIV, tr.313. Nxb. Giáo Dục, 2007.4. Sđd, tr. 313.5. Sđd, tr. 313.6. Sđd, tr. 635-636.7. Xem: Từ điển Phật học Huệ Quang, tập VI, tr. 5118-5123. Nxb.Tổng Hợp TP.HCM, 2007.8. L. Cadière, Lăng Gia Long, BAVH tập 10/ 1923, tr. 363-364
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7F544A_cong_chua_long_thanh__tu_chinh_su_den_giai_thoai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp với vấn đề hòa binh - an lạc cho nhân loại
thức thông thường. Đối với các pháp thuộc lĩnh vực siêu nhiên, đạo Phật quả là ánh sáng mặt trời chiếu soi vào rừng âm u tào tạp của nhiên giới, tâm ... mới” (6./.) Chú thích: (1) Thích Hạnh Bình (Dịch)- Phật Giáo Và Cuộc Sống, Nxb Phương Đông: TP Hồ Chí Minh, 2007, Tr. 246 (2) Trí Đức (Dịch)- Kinh Pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7ED25A_hoang_phap_voi_van_de_hoa_binh__an_lac_cho_nhan_loai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tinh thần bất bạo động của Phật giáo

http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/734600_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: