Kết quả 11 - 20 của 137 các kết quả có nội dung TI���NG CHU��NG TR��� LI���U. (3,5042 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa thức tỉnh lương tri thế giới
-Merrill Company, Inc. Indianapolis-New York,1968, Tr. 261-262 (Xin xem thêm Christian G. Appy, Patriots The Vietnamese War Remembered From All Sides, tr. 64,68 & 69) “Trước hành động tự sát để đấu tranh, kẻ tàn bạo nhất cũng phải chùn bước”.Báo Le Monde, Pháp ngày 13-6-1964 (trích lại Minh Không
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/767019_ngon_lua_thuc_tinh_luong_tri_the_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản dồ Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam
III, NXB Sử học, Hà Nội, 1963, tr.136. 4) Như trên, tr. 245. 5) Như trên, tr. 324. 6) Như trên, tập XIII, tr. 52 - 53. 7) Như trên, Tập XIV, tr 180 - 181. 8) Như trên, Tập XVI, tr. 309.
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/7E421A_ban_do_chu_quyen_hoang_sa_cua_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo nơi xứ Nghệ
sân trước một nhành mai./.[1] Tham khảo thêm: Thiền uyển tập anh. NXb.Văn học. H.1990, tr 133;160; 243- Truyện Nhất Dạ trạch trong Lĩnh Nam trích quái. Nxb. Văn học. HN. 2001, tr 50 – 56- Châu Nghệ An – Trấn Nghệ An thời Lý – Trần- Lê trong lịch sử, đến năm 1831, vua Minh Mệnh chia trấn Nghệ An thành
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5F5249_phat_giao_noi_xu_nghe.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
, 1988, tr. 124.[16] Thường được gọi tắt là chủ nghĩa “ba chống” và “ba vâng.”[17] Chu Bằng Lĩnh. Đảng Cần Lao. Nxb. Mẹ Việt Nam, San Diego, CA, USA ... . Việt Nam ba mươi năm máu lửa – Cuộc chiến tranh tàn sát thương binh lần thứ nhất 1945-1963. Nxb Alpha, Falls Church, VA, USA, 1991.2. Chu Bằng Lĩnh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - SÔNG HẰNG VÀ PHẬT GIÁO
hội vào cuối thời kỳ Vệ-đà và là động lực chính để sản sinh ra nền văn minh sông Hằng. Cuối TK VII Tr. CN, các công cụ đồ sắt là phương tiện không thể thiếu ... , Kuru, Pañcāla, Macchā, Sūrasena, Assaka, Avantī, Gandhāra và Kamboja.2. T1n1, tr. 116c-117a. Tham khảo Đại Trí Độ Luận, T25n1509, tr. 114a; Khan
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phan-tich/5BD01B_song_hang_va_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảm thức về Xuân của thiền sư
sôi động của mùa Xuân, thì ở bài này dùng cái động của mùa Xuân để tả cái thanh nhàn và u huyền của lòng người. Tinh thần siêu nhiên thoát tục thể ... KHXH Hà Nội, tr. 337. (2) Trần Lê Sáng (chủ biên),1997, Tổng tập văn học Việt Nam quyển 2, NXB KHXH Hà Nội, tr. 341. (3) Thiền sư Bổn Tịnh (?-761
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/72D04A_cam_thuc_ve_xuan_cua_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGHI THỨC TẮM PHẬT
Publishing, 2000, p. 66. [2]. S. Khosla, The Historical Evolution of the Buddha Legend, New Delhi: Intellectual, p. 17. [3]. Sđd. [4]. T3n186, tr. 494a. Theo Thích Ca phổ, chi tiết về chín con rồng này được ghi lại trong Đại thiện quyền kinh, T50n2040, tr. 5b. [5]. T3n189, tr.625a. [6]. T54n2125
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/7B5441_nghi_thuc_tam_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Rắn thần Naga trong văn hóa Phật giáo
201, 12-2012. (3) (4) Theo The handbook of Tibetan Buddhist symbols, R. Beer, Shambhala xb, 2003, tr. 72-74. (5) Theo Từ điển Phật học Huệ Quang, Thích Minh Cảnh chủ biên, tr. 3788. (6) Theo L’art du Bouddhisme, Dietrich Seckel, Albin Michel xb, 1964. (7) Theo Đức Phật và Phật pháp, Narada Maha Thera
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/777658_ran_than_naga_trong_van_hoa_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Lễ Tắm Phật
Legend, New Delhi: Intellectual, p. 17. [3]. Sđd. [4]. T3n186, tr. 494a. Theo Thích Ca phổ, chi tiết về chín con rồng này được ghi lại trong Đại thiện quyền kinh, T50n2040, tr. 5b. [5]. T3n189, tr.625a. [6]. T54n2125, tr.226b. [7]. Sđd. [8]. Cao tăng truyện, T50n2059, tr.384c. [9]. T49n2035
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/526059_tim_hieu_ve_le_tam_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phương thức niệm Phật đời Trần
bài thất ngôn tứ tuyệt Thị tu Tây phương bối [6]: “Tâm nội Di Đà tử má khu, Đông tây nam bắc pháp thân chu. Trường ... ] Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo Sử luận, Nxb Lá Bối, Sài Gòn, 1974, tr. 184. [2] Viện văn học, Thơ văn Lý Trần, tập 2, Nxb. KHXH, HN, 1989, tr.84. [3
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/725041_phuong_thuc_niem_phat_doi_tran.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: