Kết quả 21 - 30 của 31 các kết quả có nội dung TI���NG CHU��NG T���NH TH���C. (3,3842 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bên bờ suối
nh “thường hữu” mới có sự sinh thành của sum la van tượng. Bây giờ, nhớ lại lần đối thoại đó, Triết Hựu hổ thẹn vô cùng. Chàng tưởng đâu chàng hiểu ... đều ở trên hai cực của xung khí, mâu thuẫn và khổ đau cả. Chàng nhớ trên đường về nhµ, Vọng Việt nói: - Hủy diệt hủy diệt tức sinh hóa, vậy vào
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56460B_ben_bo_suoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐẠO PHẬT VỚI TUỔI TRẺ Để sống tốt hơn trong thế giới ngày nay
tỉnh không gì so sánh được, điều phát hiện được rút ra từ nội tâm của chí nhnh (ch ứ không p hải do một vị thần thánh nào can thiệp vào
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/73D04B_dao_phat_voi_tuoi_trede_song_tot_hon_trong_the_gioi_ngay_nay.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất một số hoạt động xã hội của Tăng Ni sinh ở những trường Phật học
gian lớp học của mình càng rộng có thể, để bày tỏ tư duy, khả năng diễn đạt và nhận thức của mì nh về thế giới chung quanh. Khuynh hướng tự nhiên ... chức đại diện cho TNS tham gia các hoạt động giao lưu với c ác trường Phật học khác tỉnh và các Hội Sinh Viên của những trường bên ngoài. Đây được
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/giao-duc-tam-ly/7A440B_de_xuat_mot_so_hoat_dong_xa_hoi_cua_tang_ni_sinh_o_nhung_truong_phat_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vận dụng sự tu tập vào đời sống hôn nhân
giờ người phụ nữ này là vợ tôi, trách nhiệm của cô ta là đáp ứng những nh cầu của tôi, để làm cho tôi hạnh phúc", hoặc nếu người phụ nữ nghĩ rằng, "bây
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/7FD25B_van_dung_su_tu_tap_vao_doi_song_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiểu được tiếng địa phương (Huế).
.Hầu hết những từ bắt đầu bằng “nh” đều được người Huế nói trại thành “gi”: già (nhà) . Giớ già giớ vợ ở già: Nhớ nhà nhớ (luôn) vợ ở nhà!Những từ bắt đầu bằng “s” thì nói trại ra thành “th”: Ăn thung mặc thướng:Ăn sung mặc sướng hoặc Thầy gòn là Sài gòn, hoặc nữa: Noái năng thòng phẳng: nói cho sòng phẳng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5BD440_hieu_duoc_tieng_dia_phuong_hue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục Phật giáo - Sự kế thừa và phát triển
triển của thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo. Chương trì nh giáo dục: - Chương trình Sơ cấp Phật học như đã ban hành. Chú trọng các môn học căn ... Việt Nam và thế giới theo chiều hướng chuyển hóa nội tâm, khai thô ng tâm trí, phát huy tuệ lực, năng lượng giải thoát cho chính mình và cho con người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7FD641_giao_duc_phat_giao__su_ke_thua_va_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vận dụng sự tu tập vào đời sống hôn nhân
của cô ta là đáp ứng những nh cầu của tôi, để làm cho tôi hạnh phúc", hoặc nếu người phụ nữ nghĩ rằng, "bây giờ người đàn ông này là chồng tôi, anh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/52E610_van_dung_su_tu_tap_vao_doi_song_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VẬN DỤNG SỰ TU TẬP VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN
nữ này là vợ tôi, trách nhiệm của cô ta là đáp ứng những nh cầu của tôi, để làm cho tôi hạnh phúc", hoặc nếu người phụ nữ nghĩ rằng, "bây giờ người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/777019_van_dung_su_tu_tap_vao_doi_song_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phong Tục Tết và các hình ảnh quê hương
năm mới và có một con vật trong Thập Nhị Địa cầm tinh khác nối tiếp, ví như năm Tân Mão chấm dứt, thì năm Nhâm Thìn bắt đầu 24 giờ đêm giao thừa chû nh
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/57C208_phong_tuc_tet_va_cac_hinh_anh_que_huong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trái Tim Bất Tử Kỳ 1: Đêm trước tự thiêu
tồn và sự công bằng, hòa bình cuối cùng vẫn sẽ đến với nhân dân. QUỐC VIỆT Nguồn http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/P...nh-thieng.html
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7FD20B_trai_tim_bat_tuky_1_dem_truoc_tu_thieu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: