Kết quả 1 - 10 của 137 các kết quả có nội dung TI���NG CHU��NG TR��� LI���U. (3,2362 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùm ảnh: Tuần lễ VHPG tỉnh Nghệ An trước 3 ngày khai mạc
%BB%85-vhpg-t%E1%BB%89nh-ngh%E1%BB%87-an-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-3-ng%C3%A0y-khai-m%E1%BA%A1c.html
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7A4008_chum_anh_tuan_le_vhpg_tinh_nghe_an_truoc_3_ngay_khai_mac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Duyên Khởi và Vô Ngã
tính hay Vô ngã tính. Trung Bộ Kinh I, số 28; Tương Ưng III, tr. 144 và Tiểu Bộ I, tr. 48, chép lời Thế Tôn: "Ai thấy Duyên ... sinh, hay toàn bộ khổ uẩn sinh. Đây gọi là Duyên khởi (hay Duyên sinh)." (Tương Ưng Bộ Kinh II, tr. 1-2). "Do đoạn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5FD003_duyen_khoi_va_vo_nga.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh Phật Quan Âm Trong Thi Ca Việt Nam
. Danh từ Quan Thế Âm (Avalokitesvara) có nghĩa là người lắng nghe tiếng kêu của cuộc đời; lắng nghe để tìm tới mà cứu giúp..." (VNPGSLT, Nhà xb VH, H, 1992, tr ... say sưa đạo lại buồn bồng duyên Lọ là khấn vái tiên thiên Cậy Quan Âm với Mục Liên xót tình..." (SKTTr, câu 1141-1142, sđd, tr 135). - Nguyễn Đình Chiểu
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/76464A_hinh_anh_phat_quan_am_trong_thi_ca_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Y, Bát của đức Phật
phạm thiên này đã xây một bảo tháp để thờ bộ y phục của thái tử.[2] T 25n1509, tr. 538b.[3] Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ-nại-da Phá Tăng Sự, quyển 4, T24n1450, tr. 118a.[4] S. Strong, Relics of the Buddha, New Jersey: Princeton University Press, 2004, p. 216.[5] T4n203, tr. 470a. Tham khảo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/725643_y_bat_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đọc CHUYỆN TRÒ của CAO HUY THUẦN (NXB Trẻ, 2012)
còn tệ hại hơn vì ta trở thành đáng khinh trước mắt của chính ta… (tr 34). * Yêu nhau là thứ tình đam mê, đắm đuối: “như chim liền cánh như cây liền ... yêu không có cái chết. Dù thân xác có chết, tình yêu vẫn sống…” (tr 44). * Lá sầu riêng và hoa nghĩa địa... ta lại được đọc một chuyện… tình, làm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/7BC04A_doc_chuyen_tro_cua_cao_huy_thuannxb_tre_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vay Trả Trả Vay (Tâm Lý Học Siêu Hình Của Phật Giáo)
, Motilal Banarsidass, 1998, Delhi, tr. 24. 2. Vì không gian có hạn, ở đây sẽ không bàn đến “Ba thức năng biến”. Ba thức này là: Đệ nhất năng ... , VNCPHVN, 1996, tr. 128-138. 4. Đại Chính 1602, tr. 480c3. 5. Kệ này trong Sandhinirmocara sūtra (kinh Giải Thâm Mật_Đại Chính 676, tr
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53540A_vay_tra_tra_vay_tam_ly_hoc_sieu_hinh_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lê Quý Đôn với Phật giáo
kinh Phật giáo, đọc tụng nên được cảm ứng. Ông cũng tin tưởng chuyện vua Chu Cao tổ nung chảy tượng Phật, đốt cháy kinh Phật nên bị quả báo là lở lói, 7 ngày rồi qua đời, sau đó vận nước cũng đổi thay. Và chuyện Chu Thế tông bắn trúng vú của tượng Phật nên sau đó cũng bị ung thư vú mà chết, như
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/526612_le_quy_don_voi_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHỔ ĐAU PHÁT SINH VÀ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO - Hoang Phong (sách)
ngôn ngữ Tây phương: một bằng tiếng Pháp do Môhan Wijayaratna dịch (Sermon du Bouddha, nxb Cerf, 1988, tr. 131-135,) và một bằng tiếng Anh do Pya Tan dịch (Living Word of the Buddha, SD Vol.18, No 5, The Pali Center, 2007, tr. 73-77). Ngoài ra bản dịch tiếng Việt này còn được dựa thêm vào một số các
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/7AC640_kho_dau_phat_sinh_va_van_hanh_nhu_the_nao__hoang_phong_sach.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHỔ ĐAU PHÁT SINH VÀ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO - Hoang Phong (sách)
ngôn ngữ Tây phương: một bằng tiếng Pháp do Môhan Wijayaratna dịch (Sermon du Bouddha, nxb Cerf, 1988, tr. 131-135,) và một bằng tiếng Anh do Pya Tan dịch (Living Word of the Buddha, SD Vol.18, No 5, The Pali Center, 2007, tr. 73-77). Ngoài ra bản dịch tiếng Việt này còn được dựa thêm vào một số các
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/7AC640_kho_dau_phat_sinh_va_van_hanh_nhu_the_nao__hoang_phong_sach.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảnh báo: Không nên gọi 'hoa' lạ là hoa ưu đàm
trong những cái gọi là "hoa ưu đàm" Từ điển Phật học Huệ Quang (tập VII, tr. 5943) ghi: "Ưu đàm, tên khoa học là Ficus Glomerata, thực vật ẩn hoa ... lớn, lớn lên bao trùm các cây khác." (Kinh Tương ưng bộ V, chương 2, phẩm Triền cái, phần Cây, NXB Tôn Giáo, 2000, tr. 153). "Ví như, một người đem
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/7AC603_canh_bao_khong_nen_goi_hoa_la_la_hoa_uu_dam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: