Kết quả 41 - 50 của 2064 các kết quả có nội dung T��NH TH���Y TR�� T����NG LAI �����O PH��P. (2,0401 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nuôi dưỡng trái tim nồng ấm
Nguồn: Dalailama.com http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/giao-phap/np-thp/13039-duc-dat-lai-lat-ma-nuoi-duong-trai-tim-no-ng-am.html ... Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nuôi dưỡng trái tim nồng ấm 10/04/2013 20:56 (GMT+7) Số lượt xem: 101911Kích cỡ chữ: Nếu chúng ta cứ coi mình là trung tâm và chỉ quan tâm tới chính mình, sẽ dẫn tới sự thiếu tin tưởng, sợ hãi và nghi ngờ. Quan tâm tới lợi ích của người khác sẽ làm giảm sợ hãi và nghi ngờ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/73745A_duc_dat_lai_lat_ma_nuoi_duong_trai_tim_nong_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
, CA, USA, 1993, tr. 165.[18] Bernard Newman. Background to Vietnam. Signet Books, New York 1965, p. 117: “Whatever the constitution might say, Diem ... lòng từ bi đối với vận mạng của Phật giáo: "Tôi là một tu sĩ mệnh danh là Trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Video và hình ảnh thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở Thái Lan
-nh-l-lt-ti-t-nht-trong-50-nm-qua-thai-lan.html
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/53564A_video_va_hinh_anh_tham_hoa_lu_lut_toi_te_nhat_trong_50_nam_qua_o_thai_lan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chương Trình Ca Nhạc Phật Đản Trái Tim Bất Diệt
xin vui lòng liên hệ: 0933.711.969 hoặc 094.888.0159 http://www.phattuvietnam.net/tintuc/thongbao/23444-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-ca-nh%E1%BA%A1c-ph
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/73E61B_chuong_trinh_ca_nhac_phat_dan_trai_tim_bat_diet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh phúc người Phật tử
, mà ngược lại, chạy theo đời sống hưởng thụ vật chất và bị cuốn hút bởi nền văn hóa ngoại lai, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, xem ... sẽ hoàn toàn không tốt cho tương lai nhân loại, vì “tuổi trẻ hôm nay là thế giới ngày mai”. Các vấn đề tiếp theo là sự thay đổi vô cùng phức tạp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/73E61A_hanh_phuc_nguoi_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo đức Phật giáo với ý thức bảo vệ môi trường
của những người Phật tử, mà là cái nhìn chung của nhiều người, trong đó có cả những sử gia Tây phương theo Thiên chúa giáo (Damien Keown, 2005, tr. 39 ... , tr. 40).Xem đạo đức học Phật giáo là một loại đạo đức “thoát khổ” thì không sai, nhưng cho rằng nền đạo đức học này không liên quan gì đến việc bảo
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/56C242_dao_duc_phat_giao_voi_y_thuc_bao_ve_moi_truong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người
hiện của đại quang, là sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự chứng ngộ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất lai và A la hán. (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 1, phẩm Một người, phần Như Lai [lược], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr 46) LỜI
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/77E412_dem_lai_hanh_phuc_cho_chu_thien_va_loai_nguoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bông Hồng Cài Áo(A Rose for Your Pocket)
hu+o+ng" banana of the highest quality, like the best "ne^'p mo^.t" sweet rice, the most delicious "mi'a lau" sugar ... hu+o+ng" banana, the best quality "ne^'p mo^.t" sweet rice, and the delicious "mi'a lau" sugar cane. Please
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/525609_bong_hong_cai_aoa_rose_for_your_pocket.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - SÔNG HẰNG VÀ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
, “Source of a Mulasarvastivadin Story of The Origin of the Ganges”, Harvard Journal of Asiatic Study, Vol. 14, No.1/2, p. 186. [6] Sđd, tr. 185-188. [7] T3n187, tr. 606a-b. [8] J. Strong, The Buddha A Short Biography, Oneworld, Oxford, 2002, pp. 128-129. [9] T4n192, tr. 41b. [10] G..P
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/72745A_song_hang_va_phat_giao_an_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào?
Michel-Jean-Francois Ozeray ra đời vào năm 1817. Ozeray không biết nên diễn âm tên của Đức Phật một ‘h’ hay hai ‘h’, có ‘o’ hay không có ‘o ... Phật giáo là tôn giáo ‘chống giáo điều’. Nói theo Alan Watts, Phật giáo là tôn giáo khô ng tôn giáo (a religion of no religion). Một may mắn khác
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/7B505B_tay_phuong_da_tiep_nhan_dao_phat_nhu_the_nao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: