Kết quả 61 - 70 của 5705 các kết quả có nội dung Tổng kết danh sách giới tử thọ giới Đại Giới Đàn Cam Lộ ngày 14 tháng 10 năm 2010. (3,9092 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đoàn Nữ giới PGVN dự Hội nghị Nữ giới PG Thế giới lần thứ 13
toàn cầu, chiều tối 2 tháng 1 năm 2013, hơn 80 đại biểu Phật giáo Việt Nam gồm chư tôn đức Ni và nữ Phật tử các tỉnh thành trong ... chuyến đi được tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa quan trọng, vào 9 giờ sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Ni giới và Nữ Phật tử Việt
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72E659_doan_nu_gioi_pgvn_du_hoi_nghi_nu_gioi_pg_the_gioi_lan_thu_13.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khuông Việt thái sư với vương triều Đinh, Lê (Kỷ niệm 1000 năm ngày viên tịch của Thiền sư)
, phu già nhi thệ, thọ ngũ thập hữu nhị (hoặc vân thọ thất thập cửu).Dịch: Ngày 15 tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 2, triều Lý, khai ... vua Lý Thái Tổ (1009-1028), tức năm Tân Hợi (1011), thọ 80 tuổi. Và ngày rằm tháng 2 năm Tân Mão này (dương lịch là ngày
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/775448_khuong_viet_thai_su_voi_vuong_trieu_dinh_le_ky_niem_1000_nam_ngay_vien_tich_cua_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đại giới đàn Hà Nội - 2013: Đăng đàn truyền trao giới pháp
Đại giới đàn Hà Nội - 2013: Đăng đàn truyền trao giới pháp 08/04/2013 15:12 (GMT+7) Số lượt xem: 59485Kích cỡ chữ: GNO - Theo chương trình của Đại giới đàn do GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức, sau 5 ngày sám hối và truyền dạy những điều căn bản của giới ... lão HT.Thích Phổ Tuệ được cung thỉnh lên ngôi Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn; HT.Thích Thanh Nhiễu ngôi Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/537652_dai_gioi_dan_ha_noi__2013_dang_dan_truyen_trao_gioi_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
). Là Phật tử có nghĩa là tự nguyện theo Tam quy (ti-sarana), Ngũ giới (pañca-sila), tức là nương tựa vào Tam bảo (ti-ratana) và giữ gìn năm ... là những phép tắc (préceptes, moral rules), đặt ra cho các Phật tử xuất gia và cư sĩ đã thọ giới. Luật (vinaya, Tỳ-nại-gia) có nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
). Là Phật tử có nghĩa là tự nguyện theo Tam quy (ti-sarana), Ngũ giới (pañca-sila), tức là nương tựa vào Tam bảo (ti-ratana) và giữ gìn năm ... là những phép tắc (préceptes, moral rules), đặt ra cho các Phật tử xuất gia và cư sĩ đã thọ giới. Luật (vinaya, Tỳ-nại-gia) có nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÁCH TRƯỢNG TÒNG LÂM THANH QUY
việc giới đàn: 3.5 Vị Phụ Trách Tác Bạch 3.6 Qui Tắc Thọ Giới 4 Bồ Tát tóm tắt có 10 điều giới: 4.1 ... Phổ Hiền 10 Lễ vía Quan Âm 11 Lễ vía Đại Thế Chí 12 Vía Địa Tạng Thánh Đản Chương bốn: Ân Đức Tổ Sư. 1 Giỗ Sơ Tổ Đạt Ma 2 Lễ
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luat/7B401A_bach_truong_tong_lam_thanh_quy.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHỒNG CỦA LAMA CHRISTIE MCNALLY, MỘT ĐỒNG SỰ CỦA Geshe MICHAEL ROACH (MỆNH DANH LÀ MỘT NHÀ SƯ PHẬT GIÁO MÊ KIM CƯƠNG) CHẾTBÍ MẬT TRONG MỘT KHÓA TU TĨNH TÂM
định âm thầm trong ba năm, ba tháng và ba ngày. Lãnh đạo tinh thần của họ là Geshe MICHAEL ROACH và một số nhà giáo tốt nghiệp đại ... Phật giáo thực sự được làm những việc như vậy ư?" Bà Thomason hỏi. Ông Thorson và Bà McNally, 39 tuổi, kết hôn vào ngày 3 tháng 10
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/5A440A_chong_cua_lama_christie_mcnally_mot_dong_su_cua_geshe_michael_roach_menh_danh_la_mot_nha_su_phat_giao_me_kim_cuong_chetbi_mat_trong_mot_khoa_tu_tinh_tam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
hại Phật tử, cấm treo cờ Phật giáo thế giới trong ngày đại lễ Phật đản, Bồ-tát Thích Quảng Đức đã phát tâm đại bi, thiêu thân ... Nam Cộng hòa tiếp tục áp dụng có mục đích đàn áp Phật giáo, đề cao Thiên Chúa giáo.Đạo dụ số 10 do quốc trưởng Bảo Đại ban hành năm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tinh thần bất bạo động của Phật giáo

http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/734600_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thành nhà Hồ chính thức thành di sản văn hóa thế giới
Thành nhà Hồ chính thức thành di sản văn hóa thế giới 28/06/2011 10:02 (GMT+7) Số lượt xem: 57323Kích cỡ chữ: Thành nhà Hồ vừa mới chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. - Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin tối ngày 27/6. Như vậy, cùng với Quần thể di tích Cố đô ... là tòa thành bằng đá có giá trị nhất, độc đáo nhất và duy nhất còn lại. Theo sử sách, chỉ trong vòng 3 tháng mùa xuân năm 1397 tòa thành
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/7A4013_thanh_nha_ho_chinh_thuc_thanh_di_san_van_hoa_the_gioi.aspx

Các trang kết quả: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: