Kết quả 31 - 40 của 5428 các kết quả có nội dung TƯỢNG BỒ TÁT QUAN ÂM Ở BIỂN HỒ, PLEIKU. (5,1213 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Báu vật quốc gia: Tượng Bồ tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara)
Báu vật quốc gia: Tượng Bồ tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara) 19/12/2011 07:01 (GMT+7) Số lượt xem: 89217Kích cỡ chữ: Tượng Bồ tát Quan Thế Âm (Bodhisattva Avalokitesvara) bằng đồng nặng 35kg do Henry de Pirey tìm thấy tại một tu viện nhỏ ... Chiêm ngưỡng tượng Bồ tát Quan Thế Âm Avalokitesvara, không khỏi liên tưởng đến 32 ứng thân của ngài ghi trong kinh Lăng Nghiêm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/76C201_bau_vat_quoc_gia_tuong_bo_tat_quan_the_am_avalokitesvara.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc
. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 61,9 m được đặt trên đỉnh một ngọn đồi thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Nó được hoàn thành vào năm 1998 và trở thành bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi cao nhất thế giới. Bức
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5AD443_nhung_tuong_phat_khong_lo_o_trung_quoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quan Âm Bán Cá - Phim Truyện Phật Giáo.
sự nàng ta là hiện thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm đấy!” Nói vừa dứt lời vị tăng kia cũng biết mất. Vì trong các hình tượng ứng hiện của Bồ-Tát Quán Thế Âm có hình tượng người nữ mang tên Ngư Lãm Quán Âm mà trong kinh Pháp Hoa hiển ứng lục gọi là Mã
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/7FC008_quan_am_ban_ca__phim_truyen_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát 17/08/2012 08:20 (GMT+7) Số lượt xem: 36940Kích cỡ chữ: Nhân ngày lễ thánh đản Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Ngày 18-19 tháng 6 năm Nhâm Thìn (05-06/08/2012) tại Ni Viện Nguyên Không - Định An - Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, sư cô Tâm Hạnh cùng chư Ni bổn tự và thập phương tín chúng Phật tử tổ chức lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5EC240_hinh_anhchua_nguyen_khong_lam_dong_le_an_vi_ton_tuong_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm
Kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 ÂL) Bồ-tát Quán Thế Âm 30/03/2013 09:21 (GMT+7) Số lượt xem: 71399Kích cỡ chữ: GN - Quan Âm lóng nghe chúng sanh đau khổ và nghe được chư Phật mười phương, nên xuất hiện được nhiều dạng thức để cứu độ chúng ... trí tuệ, không có trí tuệ, phải nương vào các vị Bồ-tát có trí tuệ. Bồ-tát Quan Âm cũng không ngoài ngoại lệ này. Ngài
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/72F41B_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT GIẢNG GIẢI
lại với sóng thần hay sao? Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Nam Hải ba mặt núi Phổ Đà nhìn thẳng vào nước Nhật Bản thế thì lúc ... của Phổ Môn là tất cả mọi người trong thế gian này ai ai cũng đều được Bồ Tát Quán Thế Âm trong lòng của họ. Thí dụ Phật có Quán
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/7BC048_pham_pho_monquan_the_am_bo_tatgiang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa hình tượng Bồ-Tát Quán Thế Âm
ta sẽ nói về Bồ-tát Quán Thế Âm. Hầu hết các chùa Việt Nam đều có thờ tượng đức Quan Âm lộ thiên. Khi sang Trung Quốc ... Ý nghĩa hình tượng Bồ-Tát Quán Thế Âm H.T Thích Thanh Từ 04/11/2011 07:49 (GMT+7) Số lượt xem: 156415Kích cỡ chữ: Hôm nay đủ duyên chúng ta hội ngộ tại đây, trước hết tôi có lời thăm viếng tất cả Tăng Ni và Phật tử. Đối với các Phật tử lớn tuổi, đi chùa học đạo nhiều năm, bây giờ có
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53560A_y_nghia_hinh_tuong_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Pháp Hoa giảng lục: Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
: Sanh tức vô sanh, giải quyết xong cái nghi sanh tử. Nói Bồ Tát Quán Thế Âm chỗ nạn gấp sợ sệt ban cho sự "vô úy". Vô úy ... đến được. Nếu khéo nhận, chỗ nào cũng gặp được Bồ Tát Quán Thế Âm. Ta vì ông lược nói Nghe
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/77D243_kinh_phap_hoa_giang_luc_pham_quan_the_am_bo_tat_pho_mon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trái Tim Bất Tử Kỳ 1: Đêm trước tự thiêu
được người dân địa phương lập từ năm 1920 để thờ Quan Thế Âm Bồ tát. Ngoài tên Quán Thế Âm tự, chùa còn được quen gọi là ... Từ Nhơn xúc động nói: “Hi vọng khi hoàn thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tại ngay nơi ngài đã tự thiêu TP.HCM, trái tim
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7FD20B_trai_tim_bat_tuky_1_dem_truoc_tu_thieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm phương pháp khơi dậy trí tuệ & từ bi
-tát Quán Thế Âm đã ăn sâu và thấm nhuần trong lòng mọi người. Từ khắp ba miền đất nước, chùa nào cũng có thờ tượng Bồ-tát ... viên thông hơn cả. Đây là lối tu: “Phản văn văn tự tánh” của Bồ-tát Quán Thế Âm. Chữ phản đây có nghĩa là ngược lại, thay vì
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/53420A_hanh_nguyen_bo_tat_quan_the_am_phuong_phap_khoi_day_tri_tue__tu_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: