Kết quả 21 - 30 của 729 các kết quả có nội dung Ph���t gi��o Ph�� Y��n: L���ch s��� v�� hi���n t���i. (2,5411 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vợ Huế
Đoàn Kết http://www.lieuquanhue.vn/index.php/n_ng_ph_xu_n/5899.html
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77C242_vo_hue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tập Dưỡng Sinh , trị bệnh bẳng các quả banh
/watch?v=IdOCDf6Hx9Q&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=YY0sTKtQODk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=iyIfTHn9ut0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=QelGMACalJg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=-xjevIPEp6A
http://www.chuabuuminh.vn/y-hoc/khi-cong/7BC25A_tap_duong_sinh__tri_benh_bang_cac_qua_banh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT. Minh Hiền: Văn hóa nghệ thuật - phương tiện hoằng pháp hữu hiệu
/diendan/phatsuhomnay/22590-tt.-minh-hi%E1%BB%81n-v%C4%83n-h%C3%B3a-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-ph%C6%B0%C6%A1ng-ti%E1%BB%87n-ho%E1%BA%B1ng-ph%C3%A1p-h%E1%BB%AFu-hi%E1%BB%87u.html
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/567612_tt_minh_hien_van_hoa_nghe_thuat__phuong_tien_hoang_phap_huu_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoạt động thanh thiếu niên Phật tử: Thực trạng và kiến nghị
thành công tốt đẹp! Nam mô A Di Đà Phật. http://www.phattuvietnam.net/diendan/chanhung/23305-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng-thanh-thi%E1%BA%BFu-ni%C3%AAn-ph
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/53E65B_hoat_dong_thanh_thieu_nien_phat_tu_thuc_trang_va_kien_nghi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MƯỜI BỐN ĐIỀU PHẬT DẠY
o ít dùng khái niệm điều răn, mà dùng điều đạo đức. Nguyên ngữ trong tiếng Pàli gọi là Sila, tức điều đạo đức. Khi gọ i là điề u đạ o đứ c, ngườ i ứ ng dụ ng hà nh trì sẽ cả m thấy có nhu cầu hướng tớ i, bởi điều đạo đức luôn mang đế n hạnh phúc
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/567458_muoi_bon_dieuphat_day.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HƯỚNG DẪN HÀNH HƯƠNG VỀ XỨ PHẬT
. Hồ Chí Minh 2011 Mục lục Lời Tựa Về Tác Giả Lời Người Dịch Phần I Ý Nghĩa, Lịch Sử & Con Người Phần II Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng Phần III Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu Phần IV Những Tháp Tưởng Niệm Đáng Ghi Nhớ Trên Đường Hành Hương Phần V Tổ Chức Một Cuộc Hành Hương Đến Ấn Độ MỤC LỤC Lời
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/van-hoc-giao-duc/734203_huong_danhanh_huong_ve_xu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phương thức giáo dục tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập
), Oxford: PTS. The Book of the Gradual Sayings, F. L. Woodward (trans.), Vol. I (2000), Oxford: PTS. Kinh Trường Bộ, Thích ... II, 1995:89f, 132f, 136. [20] Xem thêm về 'Tam Vô lậu học' trong Thích Minh Châu, Kinh Tăng Chi Bộ, quyển I, 1996: 415ff, 435ff; F. L
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/524241_phuong_thuc_giao_duc_tuoi_tre_phat_giao_trong_thoi_ky_hoi_nhap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thập Mục Ngưu Đồ ( Túy Phượng)
: http://banmaihong.wordpress.com/2011/05/15/th%E1%BA%ADp-m%E1%BB%A5c-ng%C6%B0u-d%E1%BB%93-tuy-ph%C6%B0%E1%BB%A3ng/
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/5F421A_thap_muc_nguu_do__tuy_phuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NHẬN RA THÂN HỮU
NHẬN RA THÂN HỮU Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển - 22/10/2011 08/02/2012 21:00 (GMT+7) Số lượt xem: 85869Kích cỡ chữ: Trong khi con thấy rằng những ai thân cận với con đang chìm đắm trong đại dương luân hồi Và giống như rơi vào cơn bảo lửa Không có gì ghê sợ hơn để hành động cho sự giải thoát của riêng con, Quên lãng những ai con không nhận ra qua tiến trình sinh tử. -CHANDRANGOMIN, Lá
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/56C24A_nhan_ra_than_huu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh tích phúc của Hòa thượng Hư Vân
rõ lý. Tu phúc chẳng thà tích phúc vậy!”. http://www.phattuvietnam.net/doisong/nghethuatsong/21039-h%E1%BA%A1nh-t%C3%ADch-ph%C3%BAc-c%E1%BB%A7a-h%C3
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7ED003_hanh_tich_phuc_cua_hoa_thuong_hu_van.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: