Kết quả 1 - 10 của 5595 các kết quả có nội dung Phụng dưỡng đúng pháp mới được phước lớn. (2,4161 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo
dưỡng, cúng dường cha mẹ mới là quan trọng. Phụng dưỡng cha mẹ sẽ tạo ra nhiều phước báu cho bản thân ta - hiện tiền và ... lớn khôn, và dẫn dắt chúng vào trong đời nầy." Phụng dưỡng cha mẹ là một trong ba hạnh kiểm được người hiền trí, bậc
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/565641_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những đặc trưng của hiếu đạo qua kinh tạng chữ Hán và kinh tạng Pàli
dục, hiếu đạo trong hiện tại, hiếu đạo ở vị lai, tội báo bất hiếu, công đức hiếu dưỡng vv… Vì vậy, thật đúng khi người con Phật xác ... thời không có Phật, khéo phụng thờ cha mẹ tức là phụng thờ Phật vậy” (Kinh Đại Tập - H). Thâm ân dưỡng dục Sanh con ra, cha mẹ
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/564441_nhung_dac_trung_cua_hieu_dao_qua_kinh_tang_chu_han_va_kinh_tang_pali.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
Như Hữu xã Phước Thủy phụng cúng tiền tu bổ 2 đồng hiện đã giao Lao Thị Cần pháp danh Như Mẫn xã Mỹ Hợp phụng ... phụng cúng tiền tu bổ 2 đồng hiện đã giao Lại Thị Chung pháp danh Đồng Thủy xã Phước Thuận phụng cúng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/737452_mot_so_tu_lieu_moi_ve_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về Lòng Hiếu Thảo
phụng dưỡng, cúng dường cha mẹ mới là quan trọng. Phụng dưỡng cha mẹ sẽ tạo ra nhiều phước báu cho bản thân ta - hiện ... cho con cái, nuôi dưỡng chúng cho đến lúc lớn khôn, và dẫn dắt chúng vào trong đời nầy." Phụng dưỡng cha mẹ là một trong ba hạnh
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7F4603_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng
phước báo lớn. Chẳng hay cúng dường phụng dưỡng cha mẹ, hoặc làm khổ não vợ con mà làm bố thí thì không được gọi ... hậu mình mới dùng ". Kinh Tăng Nhất A Hàm Có ngọc báu cao từ mặt đất đến cõi trời thứ 28, lấy đem bố thí cho người, được phước báu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/577018_phat_thich_ca_noi_ve_su_bo_thi_trong_cac_kinh_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CÁCH BÁO ÂN CHA MẸ QUA KINH TẠNG PALI
.(Kinh điềm lành, Suttanipāta)Người con phải hiếu dưỡng như thế nào cho đúng pháp cũng được giảng dạy cụ thể trong kinh tạng, sau ... đức tính cần thiết đem lại bốn công đức lớn – có tài sản đúng pháp, tiếng lành đồn xa, sống lâu, sau khi thân hoại mạng chung được
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7FC21B_cach_bao_an_cha_me_qua_kinh_tang_pali.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiếu & cách báo hiếu
, công đức có được cũng không bằng khởi một niệm có hiếu với cha mẹ. Vì vậy, siêng năng tu tập và hiếu dưỡng cha mẹ có phước đức như cúng ... ơn lớn như núi Tu Di của cha mẹ. Cho nên, phải tận tâm, tận lực, suốt đời cung dưỡng cha mẹ, nếu không làm được, tất mang trọng tội”.Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/724641_hieu__cach_bao_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CÕI HIẾU TRONG CÕI THIỀN
có tiểu tiện trên vai mình đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu. Các thầy phải hiểu rằng ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng ... ra có cơ duyên báo hiếu cho mẹ cha rốt ráo được. Nhưng Tổ chợt nghĩ, mình còn mẹ già thì ai phụng dưỡng đây, nên lòng còn chần chừ, chưa
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/525408_coi_hieu_trong_coi_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cõi hiếu trong cõi Thiền
dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế mà biết ân khó trả. Này các thầy Tỳ kheo, có hai việc làm cho phàm phu được công đức lớn, được quả báo lớn, đó là phụng sự cha và phụng sự mẹ”.Trong cõi đời đầy biến động vô thường, khi mà con người còn phải đối
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/52D409_coi_hieu_trong_coi_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ Hiếu trong cõi Thiền
, có hai việc làm cho phàm phu được công đức lớn, được quả báo lớn, đó là phụng sự cha và phụng sự mẹ”. Trong cõi ... còn mẹ già thì ai phụng dưỡng đây, nên lòng còn chần chừ, chưa nỡ xuất gia hành đạo. Bỗng dưng, có người hiểu được tâm nguyện của Tổ, liền
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/57C049_chu_hieu_trong_coi_thien.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: