Kết quả 1 - 10 của 4912 các kết quả có nội dung Phật pháp nhiệm mầu. (2,1841 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Internet - đường thênh thang hoằng truyền Phật pháp
sộ về đạo Phật nhưng ấn tượng với tôi nhất là 31 chương trình Phật pháp nhiệm mầu do chùa Hoằng Pháp xây dựng.Các chương ... hiệu. Công nghệ tiến bộ, nhịp sống sôi động, hình thức hoằng pháp bằng các chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu quả thật là một
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7B5242_internet__duong_thenh_thang_hoang_truyen_phat_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Internet: Con đường thênh thang hoằng truyền Phật pháp
chương trình Phật pháp nhiệm mầu do chùa Hoằng Pháp xây dựng. Các thầy chùa Hoằng Pháp, đặc biệt là thầy trụ trì - Thượng ... Phật Pháp Nhiệm Mầu quả thật là một đổi mới thích nghi rất có ý nghĩa.” Ngôi chùa “điện tử” giữa đời thường Cùng với internet
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/7B524B_internet_con_duong_thenh_thang_hoang_truyen_phat_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cư dân mạng hân hoan đón Phật đản
ứng, thể hiện tình yêu Phật giáo cũng như những giáo lý mầu nhiệm của đạo Phật cũng được các bạn lồng ghép rất hay”, một bạn trẻ có ... . Tôi nghĩ, Phật tử ấy cũng đang góp tay hoằng pháp lợi sinh”. Phong Châu/GN
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5F4441_cu_dan_mang_han_hoan_don_phat_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phía sau bức tranh bà Maria chít khăn mỏ quạ bồng chúa
Pháp, chư vị thánh tăng Phật giáo cũng “trực thuộc” đức chúa cha, là sự thị hiện của chúa thánh thần, mà họ thường gọi là “mầu nhiệm ... Phía sau bức tranh bà Maria chít khăn mỏ quạ bồng chúa 16/09/2011 20:19 (GMT+7) Số lượt xem: 64458Kích cỡ chữ: Khi các chùa sử dụng hình ảnh Maria và chúa hài đồng trong lễ Vu Lan, thì đây là dịp tốt, để những người muốn thu hút tín đồ Phật giáo chứng tỏ sự “mầu nhiệm” đó. Tức là, rồi thì theo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/774608_phia_sau_buc_tranh_ba_maria_chit_khan_mo_qua_bong_chua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI
việc thật kể về sự nhiệm mầu của Chú Đại Bi 1/ Anh Lương Tấn Trung pháp danh Chúc Gíác, kỷ sư, nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên, Anh Trung đã kể rõ trong Chương trình Phập pháp nhiệm mầu, chuyện thật đời mình rất hay ĐT của anh Trung là: 084-08-38395343
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5FC241_linh_nghiem_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU
điệp Phật truyền đi khắp chốn Năm 97 làm Thường trực Hội đồng Trị sự Mười năm lèo lái pháp Phật nhiệm mầu Giúp bao người ... tả. Ba nhiệm kỳ với 15 năm liên tiếp Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký điều hành Phò Phật giáo đứng vững lúc nguy nan Đạo pháp huy hoàng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7F4249_dieu_van_tuong_niemtruong_lao_hoa_thuong_thich_minh_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mỗi Tháng Tư Về
Thích ca Mâu ni Phật mà cứ như thấy mình son trẻ đôi mươi. Phật đản ơi sao mà mầu nhiệm, mẹ già nhớ chuyện lão bà hành khất cúng ... tư nghì Phật thân Đồng Thể Từ Bi nhiệm mầu. Vâng cứ mỗi tháng Tư về, người người ngước mắt chiêm ngưỡng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/73E613_moi_thang_tu_ve.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuyển hoá kết quả của hành động
ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người và mọi vật chung quanh ta như thế nào. Làm được điều ấy là ta cũng đã thực hiện được Sự Thật Mầu Nhiệm thứ hai là Tập đế, tức thấy được nguyên nhân của khổ đau một cách trọn vẹn. Và muốn thực hiện được Sự Thật Mầu Nhiệm thứ ba là Diệt đế, tức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/loi-cam-on-cuoc-song/7A4242_chuyen_hoa_ket_qua_cua_hanh_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Cầu An Ngày Và Đêm - Kinh Sống Trong Hiện Tại
nguy không ngại Trọn Ngày cúi lạy Như Lai Trọn Đêm tham thiền nhập định Cùng chư Bồ Tát, Thánh Tăng. (C) Pháp Bảo cao siêu mầu nhiệm ... Kinh Cầu An Ngày Và Đêm - Kinh Sống Trong Hiện Tại 07/12/2012 13:27 (GMT+7) Số lượt xem: 19946Kích cỡ chữ: Kinh Sống Trong Hiện Tại Quá khứ không tìm về Tương lai không nghĩ tới Quá khứ đã đi qua Tương lai thì xa vời. (C) Chỉ phút giây hiện tại Là thực sự nhiệm mầu An trú trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/7BD00B_kinh_cau_an_ngay_va_dem__kinh_song_trong_hien_tai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lớp học trở thành “người Phật tử thuần thành”
tín, biết cách hành thiện tích phúc và hộ trì cho đạo pháp nhiệm mầu ngày càng được xiển dương”. Họ đã thể hiện được Phật chất ... Những lớp học trở thành “người Phật tử thuần thành” 15/08/2012 11:01 (GMT+7) Số lượt xem: 73780Kích cỡ chữ: GN - Nhận biết được sự cần thiết và những lợi ích thiết thực của việc hộ trì Chánh pháp của người Phật tử tại gia, đồng thời đáp ứng nguyện vọng tìm cầu giáo pháp của đông đảo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5ED241_nhung_lop_hoc_tro_thanh_nguoi_phat_tu_thuan_thanh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: