Kết quả 31 - 40 của 1929 các kết quả có nội dung Pali Vi���t �����i Chi���u. (2,5051 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÁP TU NHẪN TRÊN TAM NGHIỆP
với đời sống của người xuất gia. Người viết trình bày nội dung đề tài qua nhận thức và sự học tập của mình nơi ghế nhà trường trong phạm vi tam nghiệp thân, khẩu, ý qua một số bài giáo lý căn bản và tham khảo kinh Trung Bộ, bản dịch của Hoà thượng Minh Châu. I. ĐỊNH NGHĨA Nhẫn nhục tiếng Pali
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/727652_phap_tu_nhan_tren_tam_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật nói về những cái thấy của thế gian
điểm triết học nào. Trích Dẫn Tiểu Bộ Kinh, tập I, Chương VI - Phẩm Chưa Sanh Ðã Mù: “Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana ... khảo Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt và bậc thiện hữu tri thức chỉ dạy tôi nhận ra rằng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/726453_duc_phat_noi_ve_nhung_cai_thay_cua_the_gian.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình tượng bánh xe trong Phật giáo
của truyền thống tâm linh này đối với nhân loại trong hơn hai ngàn năm qua. I. Bánh xe trong văn hóa Ấn Độ Khi nói đến các biểu tượng tôn giáo trong ... ) thường được dùng để chỉ cho bánh xe (Trường Bộ III), một loại vũ khí (Bổn Sanh I), hay một trong ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân (Trường Bộ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5FC409_hinh_tuong_banh_xe_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 45. Lời vàng Phật dạy (Kinh Pháp cú - Dhammapada)
dịch là Phẩm Vương Hoa. [32] Chinh phục (Vijessati), là theo Pali nguyên chú. Bản dịch thích kinh Pháp cú rất xưa và đầy đủ chi tiết bằng văn ... câu (bài kệ), là cuốn thứ hai trong 15 cuốn thuộc Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka-Nikaya) trong Kinh tạng Pali và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở Á Châu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/526613_45_loi_vang_phat_day_kinh_phap_cu__dhammapada.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT
?父母。相续入胎。是名正慧入母胎。是菩萨满十月新正慧不失念?。出u胎行七步。发口言逴。是我Ị末后i身。乃至将示相师。汝观我Ị磷Ĩ实有三十二大衖人相不。若o有三十二相具足者。是应笑有二法。若衞在家?当为转轮猆圣王。若o出u家?当成佛。诸ỵ相师言O。地天太子I实有三十二大衖人相 ... U。是为第五7875?。 -Lời kinh : Thế Tôn thủ túc sở hữu chư chỉ, viên mãn tiêm trường thậm khả ái lạc (nhạo). Thị vi đệ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5F4053_ba_muoi_hai_tuong_totva_tam_muoi_ve_ep_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT GIÁO THĂNG TRẦM TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN VÀ SRI LANKA
King Raajasinha I (1581-1592), con trai của Mayaadunne, em của Bhuvenekabaahu VI, trị vì ở vùng Sitawaka trong khi người Bồ Đào Nha cai trị ở ... Phật Giáo Nhật Bản đang hấp hối? Một số người trẻ Nhật Bản trả lời trên mạng City-data.com rằng, nhiều chi phái lạ mang danh Phật Giáo xuất hiện đã lấy
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/53524B_phat_giao_thang_tramtruong_hop_nhat_ban_va_sri_lanka.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Y, Bát của đức Phật
tử, và là thông điệp về sự vô thường của các pháp hữu vi, dù đó là thân xác của một đấng giác ngộ. Thông thường xá-lợi của đức Phật gồm có ba loại ... thiết hữu bộ có ghi lại rằng, vào thời quá khứ tại Ca-tỳ-la-vệ có mười anh em cùng xuất gia, tu tập và chứng quả Bích-chi-phật. Trước khi nhập diệt
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/725643_y_bat_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khảo sát về câu chuyện nàng Sujātā & ngôi tháp gạch bên bờ sông Niranjana
cùng tên Sujātā. Thứ nhất, đó là một vị đại đệ tử của Đức Phật Sobhita (theo J. i 10; Bu vii, 22). Thứ hai, là một đại đệ tử của Đức Phật Piyadassi (theo ... gả cho con trai gia chủ Anathapindika, đều được đề cập chi tiết trong Jātaka 269. Thứ chín, một nữ tỳ ở Benares (theo, J.ii.125). Và thứ mười là tên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7FD249_khao_sat_ve_cau_chuyen_nang_sujt__ngoi_thap_gach_ben_bo_song_niranjana.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Pali lần thứ 8 tại Bồ Đề Đạo Tràng đã viên mãn
Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Pali lần thứ 8 tại Bồ Đề Đạo Tràng đã viên mãn Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng 20/12/2012 20:13 (GMT+7) Số lượt xem: 39008Kích cỡ chữ: Tôi thật là quá may mắn được có mặt và tham gia Tam Tạng Thánh Điển Pali lần thứ 8 (International Tipitake Chanting Ceremony) tại Bồ ... có vị trí ngay đối diện cội Bồ Đề linh thiêng. Chương trình trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Pali lần thứ 8 được thực hiện bằng cả 2 ngôn ngữ Pali
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/527410_dai_le_trung_tung_tam_tang_thanh_dien_pali_lan_thu_8_tai_bo_de_dao_trang_da_vien_man.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử Đức Phật Thích Ca
vũ nhạc công đờn, múa hát xung quanh Ta…” (Tăng Chi 1, 161 – 162). 4. Quyết tâm xuất gia tầm đạo Thế nhưng, với thời gian, do năng khiếu suy tư sâu sắc ... của Ta, không còn sự tái sanh nữa”. (Kinh Thánh Cầu, Kinh Trung Bộ I, 268). Như vậy, sau 6 năm gian khổ, kiên trì, không mệt mỏi, vào năm 35 tuổi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/766058_lich_su_duc_phat_thich_ca.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: