Kết quả 1 - 10 của 2402 các kết quả có nội dung PHƯỚC PHÓNG SANH. (3,8342 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - " Mười công đức phóng sinh" ( PS Viên Nhân)
. Nếu huân tu tịnh độ sẽ được sinh về cõi Tây Phương A Di Đà PhậtKính mời Đạo hữu vào mạng kết nối dưới đây, để nghe đọc quyển "CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH ... ĐỨC PHÓNG SANH" của Pháp Sư Viên Nhân, thì mở Attach Files ra, để đọc.Hoặc đạo hữu vào mạng kết nối dưới đây, để đọc quyển "CÔNG ĐỨC PHÓNG
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/5FC213__muoi_cong_duc_phong_sinh__ps_vien_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỢI ÍCH PHÓNG SANH
lấy pháp môn thù thắng đơn giản dễ hành này. Không có phước báu để tiêu trừ sát nghiệp vô tận nhiều đời tạo nên. Vì vậy, việc phóng sanh ... LỢI ÍCH PHÓNG SANH 04/02/2012 17:57 (GMT+7) Số lượt xem: 80030Kích cỡ chữ: KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ Đại sư Ấn Quang thường nói: ”Việc không giết hại và phóng sinh cạn mà dễ thấy. Lý của việc không giết hại và phóng sinh sâu lại khó biết” trong thời mạt pháp mờ mịt như ngày nay
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724002_loi_ich_phong_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Lời khẩn cầu” của chim phóng sinh
việc mặc cả, hối người bán gom chim vào chiếc lồng nhỏ đặng phóng sanh tích phước. Tại chùa Xá Lợi, một bà luống tuổi sau một hồi mặc cả ... nhiều thiện nam tín nữ "phóng sanh giúp ích cho môi trường", hiện tượng ngày càng nhiều người đổ xô vào trào lưu mua chim thả tạo phước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/5F404B_loi_khan_cau_cua_chim_phong_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận về vấn đề phóng sanh
tộc, chim muông và mục đích phóng sanh nghiêng về xu thế cầu phước, trường thọ(24), giải nghiệp, cầu an. Mối quan hệ giữa phóng ... Luận về vấn đề phóng sanh 17/07/2012 18:25 (GMT+7) Số lượt xem: 125428Kích cỡ chữ: Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba? Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh. Ðầy đủ ba
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5BD603_luan_ve_van_de_phong_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chánh tín Tam bảo
Chánh tín Tam bảo 31/10/2012 09:22 (GMT+7) Số lượt xem: 42733Kích cỡ chữ: HỎI: Gia đình tôi có người thân vừa mới qua đời được 5 tuần, và trong thời gian này gia đình đã thực hành theo lời Phật dạy làm các việc phước thiện như: ăn chay, cúng dường trai tăng, bố thí, phóng sanh, ấn tống kinh ... nhất là tìm cách cứu độ, tăng phước cho hương linh dù cho họ tái sanh bất cứ đâu. Nên sự nỗ lực tu học và làm tất cả các điều lành để hồi hướng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7AD20B_chanh_tin_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
thông đại thừa, tịnh Phật quốc độ. Thành tựu chúng sanh, Tát-Bà-Nhã quả. Phổ nguyện: Thiền môn nội ngoại, phước thọ tăng long ... , phước huệ song tu, Tốc chứng viên thành, chánh nhơn giải thoát. Phổ nguyện: Kiến văn liễu ngộ, tốc chứng vô sanh, Pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phóng sanh thế nào mới thực sự lợi lạc cho chúng sanh?
Phóng sanh thế nào mới thực sự lợi lạc cho chúng sanh? Giới Nguyện 14/10/2012 07:14 (GMT+7) Số lượt xem: 38037Kích cỡ chữ: Trong tất cả các kinh của Đức Phật đều dạy: Tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh. Phóng thích các sanh mạng thì được bệnh tật tiêu trừ, giải thoát các ách nạn. Thực hành giới sát phóng sanh thì được tiêu trừ nghiệp chướng lại trưởng dưỡng được từ bi tâm. Lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7A5003_phong_sanh_the_nao_moi_thuc_su_loi_lac_cho_chung_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý NGHĨA PHƯỚC HAY HỌA NGÀY 23 THÁNG CHẠP ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI
thấy người giết mình phụ trợ theo. 5. Cứu khỏi tội chết trong hình ngục. 6. Phóng thích thân mạng ( phóng sanh ). 7. Ban cho mọi ... thọ. Trong Luận Đại Trí Độ: cũng có nói rằng: “Trong các việc ác, nghiệp sát lớn nhất. Giữa các việc lành, phóng sanh trên hết.” Vì vậy chúng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/77C201_y_nghia_phuoc_hay_hoangay_23_thang_chap_dua_ong_tao_ve_troi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đầu năm dự lễ phóng sinh đăng lấy phước
Đầu năm dự lễ phóng sinh đăng lấy phước 05/02/2012 19:55 (GMT+7) Số lượt xem: 29138Kích cỡ chữ: Ngày 4-2, nhằm ngày 13 tháng Giêng Âm lịch và cũng đúng ngày Lập xuân muộn màng của Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, lễ phóng sinh của Chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) ở tại sông Ly Ly. Đoàn Phật tử hành hương về sông Ly Ly trước giờ lập đàng phóng sinh. Phật tử thắp hoa đăng trước giờ cử hành
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/764003_dau_nam_du_le_phong_sinh_dang_lay_phuoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật đản hiện diện vui tươi trên các con đường
TP.HCM: Phật đản hiện diện vui tươi trên các con đường 28/04/2012 13:29 (GMT+7) Số lượt xem: 23152Kích cỡ chữ: GNO - Cờ ngũ sắc đã phấp phới bay, sắc thái tươi vui của Phật đản đã hiện diện khắp các ngã đường của TP.HCM. Nhiều loại lồng đèn đầy sắc màu cũng đã tô điểm thêm không gian tươi mới của mùa Đản sanh. Phóng viên Giác Ngộ Online đã thực hiện chùm ảnh không khí Phật đản trên các con đường: Đường Nguyễn Trung Trực vào Tịnh Xá Trung Tâm va
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/7F5640_phat_dan_hien_dien_vui_tuoi_tren_cac_con_duong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: