Kết quả 11 - 20 của 5719 các kết quả có nội dung Những Bản Kinh Phật Cổ Nhất. (3,1262 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá nghe kinh
tạng kinh hoàn thiện nhất của Phật giáo hiện nay được bảo lưu theo các hình thức ngôn ngữ: Tiếng Phạn (Samskrta) là một cổ ngữ ... đã trở thành tuyệt phẩm lưu danh thiên cổ. Bài Bát Nhã Tâm kinh của Huyền Trang là bài kinh ngắn nhất trong những bài kinh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77E418_ca_nghe_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá nghe kinh
đời Đường. Nó đã trở thành tuyệt phẩm lưu danh thiên cổ. Bài Bát Nhã Tâm Kinh của Huyền Trang là bài kinh ngắn nhất trong những ... tế đã chỉ rõ rằng, nếu không phải là thần đồng Bồ tát hóa thân thì căn bản trước nhất là phải qua ngõ Khế Kinh trước đã. Nghĩa là phải
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/52400B_ca_nghe_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phát hiện Kinh đô Phật giáo Tây Bắc
vật phát hiện được nếu đem lập bản đồ sẽ cho thấy rằng: Kinh đô Phật giáo Tây Bắc vẫn còn một di tích duy nhất cùng thời với ... nhất ý kiến về một Kinh đô Phật giáo phía Tây Bắc căn cứ vào những hiện vật phát hiện được, tuy nhiên, cũng chính những
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/725009_phat_hien_kinh_do_phat_giao_tay_bac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển
thành những phần đặc biệt. Những bài pháp và bài kinh nhằm cho cả tu sĩ lẫn cư sĩ, được Đức Phật giảng vào nhiều cơ ... biết như Tạng Kinh. Tạng lớn trong đó gồm những pháp lệnh và những lời sách tấn của Đức Phật về các phẩm hạnh, và
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/766419_huong_dan_doc_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Đề Hồ Ngôi Cổ Tự Đậm Nét Văn Hóa Phật Giáo Ở Cố Đô Nhật Bản
Chùa Đề Hồ Ngôi Cổ Tự Đậm Nét Văn Hóa Phật Giáo Ở Cố Đô Nhật Bản Biên tập: Thích Tâm Mãn - Hình ảnh: Thích Minh Hoàng 30/06/2012 20:44 (GMT+7) Số lượt xem: 110304Kích cỡ chữ: Chùa Đề Hồ là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng ở Kinh Đô Nhật Bản, chùa thuộc tông phái ... Tiểu Dã, có địa vị quan trong trong lịch sử Phật Giáo Nhật Bản nói chung và Chân Ngô Tông nói riêng. Chùa Đề Hồ còn là một trong những
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/du-lich-hanh-huong/7F464B_chua_de_ho_ngoi_co_tu_dam_net_van_hoa_phat_giao_o_co_do_nhat_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khảo sát về câu chuyện nàng Sujātā & ngôi tháp gạch bên bờ sông Niranjana
, 1880. (6) Dẫn lại từ Hajime Nakamura, Đức Phật Gotama, một tiểu sử căn cứ vào những bản kinh uy tín nhất, Trần Phương ... bản kinh cổ trước đó. 5- Phật bản hạnh tập Bộ kinh đồ sộ mô tả về cuộc đời Đức Phật cùng thuộc hệ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7FD249_khao_sat_ve_cau_chuyen_nang_sujt__ngoi_thap_gach_ben_bo_song_niranjana.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuyện về xá lị Phật tổ mới phát hiện ở Nam Kinh
Chuyện về xá lị Phật tổ mới phát hiện ở Nam Kinh 16/10/2011 16:26 (GMT+7) Số lượt xem: 147262Kích cỡ chữ: Chùa Đại Báo Ân là một ngôi chùa cổ ở Nam Kinh (Trung Quốc). Theo thư tịch, một nhà sư Ấn Độ đã sang Nam Kinh vào đời Bắc Tống (thế kỷ 10-12) và hiến cho ngôi chùa một hộp ... giáo tại đây. Những phát hiện khảo cổ khiến chúng ta vững tin hơn, rằng ít ra từ hàng ngàn năm nay, xá lị Phật đã từng tồn tại và
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/56C64A_chuyen_ve_xa_li_phat_to_moi_phat_hien_o_nam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT Chơn Không: Chú trọng hướng dẫn Phật tử thống nhất, Việt hóa nghi lễ Phật giáo
tập trung vận động Phật tử vào cả hai hoạt động in kinh và tụng bản kinh thống nhất. - Đẩy mạnh và đa dạng hóa ... : Bạch thượng tọa, Ban Hướng dẫn Phật tử có tổ chức vận động Phật tử ấn tống và tụng bản kinh thống nhất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/52661A_tt_chon_khong_chu_trong_huong_dan_phat_tu_thong_nhat_viet_hoa_nghi_le_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT Chơn Không: Hướng dẫn Phật tử thống nhất, Việt hóa nghi lễ Phật giáo
TT Chơn Không: Hướng dẫn Phật tử thống nhất, Việt hóa nghi lễ Phật giáo Minh Thạnh 13/03/2013 07:58 (GMT+7) Số lượt xem: 47325Kích cỡ chữ: Trên tinh thần đẩy mạnh truyền thông vận động thống nhất, Việt hóa nghi lễ Phật giáo Việt Nam nhân dịp sắp phát hành bản Kinh ... dẫn Phật tử có tổ chức vận động Phật tử ấn tống và tụng bản kinh thống nhất? TT TCK: Ban Hướng dẫn Phật tử chú trọng
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/726412_tt_chon_khong_huong_dan_phat_tu_thong_nhat_viet_hoa_nghi_le_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
Đại tạng kinh (ĐTK) Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng phấn khởi: a. ĐTK Việt Nam - Phần Phật giáo Nam truyền: * Bốn bộ Nikàya ... Nam trong quá khứ - kể cả những bản Việt dịch Kinh Luật Luận của chư vị nơi thời cận đại, nhưng đã không sử dụng để đưa vào ĐTK Việt Nam
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: