Kết quả 21 - 30 của 5798 các kết quả có nội dung Nhân bộ phim Phật và Thánh chúng: Tự tin thái quá giết chết tâm nguyện. (2,7982 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Video: Vị Tiểu Phật (Little Buddha)
Video: Vị Tiểu Phật (Little Buddha) 24/06/2012 20:38 (GMT+7) Số lượt xem: 59485Kích cỡ chữ: “Vị tiểu Phật” là bộ phim dài 120 phút. Nội dung của bộ phim kể lại câu chuyện tái sinh của các vị Đạt lai Lạt Ma. Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt ... sự kiện xuyên suốt trong cuộc sống đời thường khi được tiếp xúc qua sinh hoạt của các nhà sư cậu bé như một xâu chuỗi về mặt tâm
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/7EC603_video_vi_tieu_phat_little_buddha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KẾT THÚC CỦA "TÂY DU KÝ" SỰ CHỐNG LẠI ĐẠO ĐỨC
KẾT THÚC CỦA "TÂY DU KÝ" SỰ CHỐNG LẠI ĐẠO ĐỨC 14/12/2011 08:35 (GMT+7) Số lượt xem: 113979Kích cỡ chữ: Có rất nhiều hình tượng để chúng ta hư cấu, mà thông qua đó gởi gấm tâm sự của mình, hay phê phán hoặc giáo dục thói hư tật xấu của xã hội. Phật, Bồ-tát thánh tăng là những mẫu ... hơn cả Ngọc Hoàng Thượng Ðế, Thái Thượng Lão Quân bỏ xa Nương Nương Thánh Mẫu, nhưng lại là các tuyến nhân vật đóng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/56C208_ket_thuc_cua_tay_du_kysu_chong_lai_dao_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: NHÂN NGUYÊN VÀ GIẢI PHÁP
đồ của Ngài từ bỏ bằng sự tự nguyện các phương tiện uống rượu. Về phương diện đạo đức học, đức Phật còn liệt việc sản xuất rượu bia ... BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP Thích Nhật Từ Giảng tại Trung tâm Mục vụ Thiên Chúa Giáo thuộc Giáo phận TP.Hồ Chí Minh Mặc Trầm Cung ghi 15/09/2011 09:23 (GMT+7) Số lượt xem: 249313Kích cỡ chữ: Những hiện tượng bạo lực đang lan tỏa trong gia đình học đường, làm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/735608_bao_luc_hoc_duong_nhan_nguyen_va_giai_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
đồ của Ngài từ bỏ bằng sự tự nguyện các phương tiện uống rượu. Về phương diện đạo đức học, đức Phật còn liệt việc sản xuất rượu bia ... BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP Thích Nhật Từ Giảng tại Trung tâm Mục vụ Thiên Chúa Giáo thuộc Giáo phận TP.Hồ Chí Minh Mặc Trầm Cung ghi 15/09/2011 09:23 (GMT+7) Số lượt xem: 249314Kích cỡ chữ: Những hiện tượng bạo lực đang lan tỏa trong gia đình học đường, làm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/735608_bao_luc_hoc_duong_nguyen_nhan_va_giai_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỜI KINH SÁM HỐI
, những vị Bồ Tát, các bậc Hiền Thánh, nhất là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát có cả trong ba đời hiện tại, quá khứ, vị lai, thành tâm sám hối những ... không phải là sám hối với Trời, Phật mà là sám hối với Luơng Tâm, với Loài Người cả với loài Thú Vật, Cây Cỏ Thiên Nhiên
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/dao-van-binh/5EC05A_loi_kinh_sam_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ BẠO LỰC, KHỦNG BỐ
thù dẫn tới sát nhân cũng được đề cập trong lịch sử cuộc đời đức Phật. Thời đó, những phần tử đối lập của Phật giáo giết chết ... thấy xác cô gái cùng đứa bé trong bụng, đã kết tội đức Phật Tăng chúng đã quan hệ với cô gái này, sau đó biết cô có mang đã giết chết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/53E452_phat_giao_doi_voi_cac_van_de_bao_luc_khung_bo.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tôi Đang Huân Tập
ra một tin tức gì…với đà tiến bộ vượt bực của kỹ nghệ truyền thông hiện đại, tin tức đó có thể được hằng triệu, hằng tỉ người đọc ... của cộng đồng. Tôi đang huân tập một đức tính: Không coi những phim ảnh, báo chí, video bạo lực bắn giết để giảm bớt những ý nghĩ hung ác, những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7A5008_toi_dang_huan_tap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tôi đang huân tập
hại tới người khác, không làm xáo trộn sự an vui của cộng đồng.Tôi đang huân tập một đức tính: Không coi những phim ảnh, báo chí, video bạo lực bắn giết ... lành trong A-lại-da thức. Tôi hiểu rằng khi tôi phóng ra một tin tức gì…với đà tiến bộ vượt bực của kỹ nghệ truyền thông hiện đại, tin
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/dao-van-binh/7A4208_toi_dang_huan_tap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tột cùng của cái Ác!
tên nghịch tử, đại nghịch bất đạo, xem cha mẹ như cỏ rác sẵn sàng đâm chết những đấng sinh thành ra mình chỉ vì những nguyên nhân rất ... quơ con dao trên kệ bếp đâm vào người mẹ mình khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau đó y kéo lê xác mẹ mình vào nhà vệ sinh.
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/5B460A_tot_cung_cua_cai_ac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TẬN THẾ sản phẩm của con người
chết chóc hàng loạt là phần giải quyết cho kịch bản phim ngày 20 tháng 4 ,năm 1999 Dyric 18 Dylan 17 tuổi giết 1 lúc 12 học ... ứng xảy ra thật nhanh cho nhân loại , đúng quá đi thôi khi một thiên thạch khổng lồ đâm sầm vào quả đất. Theo phim giả tưởng của kỹ nghệ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/526610_tan_the_san_pham_cua_con_nguoi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: