Kết quả 21 - 30 của 3116 các kết quả có nội dung Nghi quỹ A Di Đà. (3,6882 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Video Phật nhạc "A-di-đà Tịnh Độ"
Video Phật nhạc "A-di-đà Tịnh Độ" Đào Văn Bình 13/09/2011 06:55 (GMT+7) Số lượt xem: 46889Kích cỡ chữ: Thưa quý bạn đọc thân mến! Trung tuần tháng 3-2011, Đại đức Thích Minh Trí nhận được bức Tâm thư của cư sỹ Đào Văn Bình (California, Hoa Kỳ) kèm theo nhạc phẩm "A-di-đà Tịnh Độ". 01_Track_1 ... sỹ Bình viết: "Do cơ duyên quen biết thật kỳ lạ, tôi xin trân trọng gửi biếu Thầy một bản Phật nhạc nhan đề A Di Đà Tịnh Độ do chính tôi sáng tác
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/535400_video_phat_nhac_a_di_da_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Ngày tận thế năm 2012” dưới cái nhìn Phật giáo
“Ngày tận thế năm 2012” dưới cái nhìn Phật giáo Văn Công Hưng (Theo The Buddhist Channel) 22/02/2012 14:06 (GMT+7) Số lượt xem: 62320Kích cỡ chữ: Đối với các hành giả tu theo Tịnh Độ, khi nhận thức được rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, họ sẽ bình tĩnh và tinh tấn niệm Phật A Di Đà ... Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, được đánh giá cao bởi tất cả chư Phật trong Kinh A Di Đà, nơi đó không có đau khổ hay thiên
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/535042_ngay_tan_the_nam_2012_duoi_cai_nhin_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 4 THÁNG 11, 2011)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 4 THÁNG 11, 2011) 17/12/2011 07:30 (GMT+7) Số lượt xem: 84848Kích cỡ chữ: ẤN ĐỘ: Sanchi trở thành di sản đầu tiên thân thiện với người mù Từ ngày 20-11-2011, các di tích Phật giáo ở làng Sanchi (Huyện Raisen, bang Madhya Pradesh) sẽ trở thành di sản thế ... máy phát tín hiệu và một bản đồ chữ nổi Braille sẽ làm cho các di tích Phật giáo nổi tiếng này - bao gồm Bảo tháp Sanchi - trở nên sống động đối với
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/76D000_tin_tuc_phat_giao_the_gioi_tuan_thu_4_thang_11_2011.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
giới Tây phương Cực lạc của Phật A Di Đà. Để đạt đến cảnh giới này, pháp môn Tịnh Độ đặt nền móng tu tập trên ba nguyên tắc căn bản: Tín, Nguyện và Hạnh. Trước hết là lòng tin. Ta tin có sự hiện hữu của cõi Tịnh Độ Tây phương do Đức A Di Đà làm giáo chủ. Tin như thế ta Nguyện sẽ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này ... . Cu tri nẩm13. Ta xá ra bà ca 14. Tăng già nẩm15. Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.17. Nam-mô ta yết rị đàdi nẩm.18
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
. Tăng già nẩm15. Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.17. Nam-mô ta yết rị đàdi nẩm.18. Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm.19 ... . Ba ra bà.182. Ế đế di đế183. Mẫu đà ra184. Yết noa.185. Ta bệ ra sám186. Quật phạm đô187 Ấn thố na mạ mạ tỏa.ÐỆ NHỊ188. Ô Hồng189. Rị sắc yết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược ý "tiết Trung Nguyên Phổ Độ" xá tội vong nhân trong đại lễ Vu Lan Phật giáo Bắc truyền
Nghi Quỹ Kinh lập thành nghi quỹ và thứ lớp hành trì pháp thí thực, thành khoa Phóng Diệm Khẩu tức là nghi thức Chẩn Tế ... . Thành công này là do sự ứng thế của Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni và Cam Lộ Đà La Ni Chú của Phật Giáo do ngài Thật Xoa Nan Đà
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5B4040_luoc_y_tiet_trung_nguyen_pho_do_xa_toi_vong_nhan_trong_dai_le_vu_lan_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa viếng thăm và cử hành Đại lễ Mandala
thủy kiếp. Sau khi đã tịnh hoá nghiệp chướng xong, bậc Thượng Sư thực hành nghi lễ triệu thỉnh và cúng dường đức Phật A Di Đà, cầu xin ... ý nghĩa bên trong của các nghi quỹ và cũng là ý nghĩa chân chính của Phật pháp. Như vậy thông điệp của khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/57D403_duc_phap_vuong_gyalwang_drukpa_vieng_tham_va_cu_hanh_dai_le_mandala.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
1à A di đà như lai (1 lạy). Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Quan thế âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương tịnh trú như lai ... mô A di đà phật (như trên). 6. trì chú Nam mô Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni : Nam
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
lạy). Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Quan thế âm 1à A di đà như lai (1 lạy). Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Quan thế âm bài chú Tinh ... (1 lạy). năm, trì niệm Nam mô Quan thế âm bồ tát (21 tiếng đến 49 tiếng rồi lạy 3 lạy). Nam mô A di đà phật (như trên). sáu, trì chú
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: