Kết quả 11 - 20 của 3116 các kết quả có nội dung Nghi quỹ A Di Đà. (3,6892 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý “Tiết Trung Nguyên Phổ Độ” Xá Tội Vong Nhân Trong Đại Lễ Vu Lan Phật Giáo Bắc Truyền
Thí Thực Cứu A Nan Đà La Ni Nghi Quỹ Kinh lập thành nghi quỹ và thứ lớp hành trì pháp thí thực, thành khoa Phóng Diệm Khẩu tức là nghi thức Chẩn Tế Cô Hồn của Phật Giáo. Diệm Khẩu còn một danh từ khác là Diện Nhiên, Theo Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỉ Đà La Ni: “Một
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7FD212_luoc_y_tiet_trung_nguyen_pho_do_xa_toi_vong_nhan_trong_dai_le_vu_lan_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ Thuật Mạn Đà La
Giáo sử dụng Mạn Đà La như một đàn tràng bày các lễ vật cho nghi thức cúng dường, hành lễ, tu luyện... Mật Giáo thiết lập Mạn Đà La ... Thế Âm thị hiện dưới dạng của giáo chủ Liên Hoa Bộ là đức Phật A Di Đà, thường được tượng trưng bởi hình hoa sen. 7. Bên dưới của cung
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/76C009_nghe_thuat_man_da_la.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày vía Phật A Di Đà
Ngày vía Phật A Di Đà 27/11/2011 18:39 (GMT+7) Số lượt xem: 90422Kích cỡ chữ: Những hành giả tông Tịnh Độ hiện nay gần như ai cũng biết và tham gia lễ kỷ niệm vía Phật A Di Đà đản sanh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong các kinh văn có đề cập đến lịch sử Phật A Di Đà như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Đại Bổn A Di Đà… thì tuyệt nhiên không thấy nói chính xác ngày Đản sanh của Ngài. Thực ra
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/724041_ngay_via_phat_a_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Năm Pho Tượng Phật Di Đà Vĩ Đại Trên Thế Giới
Năm Pho Tượng Phật Di Đà Vĩ Đại Trên Thế Giới 21/12/2011 08:37 (GMT+7) Số lượt xem: 97023Kích cỡ chữ: Cùng với đà phát triển của xã hội, trên thế giới ngày càng xuất hiện những công trình kiến trúc vĩ đại, trong số đó có những công trình kiến trúc thuộc về tôn giáo, về tâm linh. Ở đây, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc những pho tượng Phật Di Đà vĩ đại trên thế giới đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới. 1. Pho tượng Ngưu Cửu Đại
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/534040_nam_pho_tuong_phat_di_da_vi_dai_tren_the_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình ảnh chùa Diên Quang - Bắc Ninh tỏa sáng đêm Di Đà
Hình ảnh chùa Diên Quang - Bắc Ninh tỏa sáng đêm Di Đà 12/12/2011 14:07 (GMT+7) Số lượt xem: 76108Kích cỡ chữ: Sau chương trình "Hiểu và thương" buổi sáng và nghi thức của đàn lễ "mông sơn thí thực" vào buổi chiều ngày chủ nhật, 17 tháng 11 năm Tân Mão, buổi tối quý Phật tử đã được cùng Chư tôn đức Tăng Ni và quý quan khách chính quyền, du khách thập phương tham dự "Đêm hội hoa đăng mừng kỉ niệm Vía Phật A Di Đà". Đúng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/56D009_hinh_anh_chua_dien_quang__bac_ninh_toa_sang_dem_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tượng Phật trong nền điêu khắc cổ Việt nam
gia (nền xã tắc), về đất (trăm thóc giống dồi dào), về nước, về nền văn hóa dân tộc (chung một nghi thức), và về dân. Pho tượng Phật A Di Đà ... đời), về quốc gia (nền xã tắc), về đất (trăm thóc giống dồi dào), về nước, về nền văn hóa dân tộc (chung một nghi thức), và về dân. Pho tượng Phật A Di
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/72E011_tuong_phat_trong_nen_dieu_khac_co_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rỵ dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ... ngộ tỉnh ngộ) – Bồ đà dạ bồ đà dạ (giáo ngộ giáo ngộ, dạy bảo và tỉnh ngộ) - Di đế rị dạ (kẻ có lòng từ ái) – Na ra cẩn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Tứ thập nhị chương
Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ... dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/56D642_kinh_tu_thap_nhi_chuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự khôi phục & phát triển tinh thần Phật giáo đời Trần
tha lực bên ngoài (theo sự Tịnh độ) trở về quan niệm “Tự Tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ” (theo lý Tịnh độ) là khôi phục và xiển dương tinh thần ... . Tịnh độ có sự Tịnh Độ và lý tịnh độ. Về sự Tịnh độ thì phải tin có cõi Cực lạc ở Tây phương, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi này. Nếu người
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5FD60A_su_khoi_phuc__phat_trien_tinh_than_phat_giao_doi_tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
Tịnh độ được y cứ trên ba bộ kinh và một bộ luận làm cơ sở nòng cốt để phát huy, đó là Phật thuyết A Di Đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng ... thuyết kinh A Di Đà. Ngài tóm lược giới thiệu vị giáo chủ và y báo trang nghiêm của thế giới Cực lạc, khuyên chúng sanh phát nguyện sanh về thế
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: