Kết quả 1 - 10 của 5743 các kết quả có nội dung MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT. (2,6862 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - A-Nan, vị thị giả tận tụy của đức Phật
A-Nan, vị thị giả tận tụy của đức Phật 27/09/2011 14:53 (GMT+7) Số lượt xem: 66102Kích cỡ chữ: Tôn giả A Nan (Ananda) là một trong mười vị đệ tử lớn của đức Phật, người được mệnh danh là rất uyên thâm trong nhiều lĩnh vực và có trí ... uy nghi và thanh cao của đức Phật. Sau đó, A Nan cùng với sáu vương tử khác đã đến xin đức Phật cho phép
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/73D609_a_nan_vi_thi_gia_tan_tuy_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Học Khái Luận
Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện 21/07/2011 09:11 (GMT+7) Số lượt xem: 88367Kích cỡ chữ: Mục LụcLời giới thiệuChương một: Phật Bảo [1.01] Lược sử đức Phật [1.02] Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng [1.03] Ðức tướng và Ðức tánh của Thế Tôn [1.04] Tuệ giác của Thế Tôn [1.05] Phật - Niết-bàn - Thành đạo [1.06] Các tinh thần giáo dục của Thế Tôn và sự liên hệ giữa Ngài với các hàng đệ
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7F4012_phat_hoc_khai_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lúc nào thì Đức Phật Di Lặc xuất hiện
lòng cứ nhìn đức Phật, chờ đợi... Hai vị đại đệ tử có bổn phận xin đức Phật đi ra ngoài, một số tỳ-khưu ... giãn... Chư tăng các nơi và hai hàng cư sĩ lại tìm đến... Đức Phật lại phải tiếp tục thời pháp. - Hiện nay – ngài nói – giáo pháp của
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77500A_luc_nao_thi_duc_phat_di_lac_xuat_hien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử Đức Phật Thích Ca
chứng quả A la hán. Vị sứ giả thứ mười là Kaludayi, vốn là người bạn thân cũ của Đức Phật, lúc Ngài cón là Thái tử ... Đức Phật cũng như của một số đệ tử lớn của Đức Phật. Khi một Bà La Môn hỏi Tôn giả nhớ được
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/766058_lich_su_duc_phat_thich_ca.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Tướng Râu Bát Tự Trên Diện Tượng Phật Trong Truyền Thống Nghệ Thuật Văn Hóa Tín Ngưỡng Phật Giáo Bắc Truyền
hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia của Phật, nhất là vua Ưu Điền dùng gỗ chiên đàn để điêu khắc hình tượng đức tướng của ... đầu chỉ cho Đức Phật còn tại thế và chính Đức Phật là hình mẫu để cho tứ chúng đệ tử nương theo đó để tạo hình, Vua
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/576059_luoc_y_tuong_rau_bat_tu_tren_dien_tuong_phat_trong_truyen_thong_nghe_thuat_van_hoa_tin_nguong_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Y, Bát của đức Phật
nhất trong số một ngàn hai trăm năm mươi vị đệ tử thân cận của đức Phật Thích-ca, là vị Sa-môn tu hành ... Y, Bát của đức Phật Viết bởi Thích Đồng Thành 04/10/2011 15:22 (GMT+7) Số lượt xem: 174926Kích cỡ chữ: Kể từ ngày đức Phật nhập diệt, để tưởng nhớ và cúng dường Ngài, các hàng đệ tử của Ngài thường lễ bái, cầu nguyện và dâng cúng các phẩm vật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/725643_y_bat_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - SỰ TÍCH ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
xuống như mưa. Các Đức Phậtmười phương đều đồng tình thọ ký rằng:“Tại cõi Tán Đề Lam có người đệ tử của Phật ... SỰ TÍCH ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Thanh Tâm sưu tầm và đánh máy 17/10/2011 17:54 (GMT+7) Số lượt xem: 47187Kích cỡ chữ: Đức ĐẠI THẾ CHÍ khi chưa xuất gia học đạo thì Ngài chính là con thứ hai của Vua VÔ TRÁNH NIỆM tên là NI MA Thái Tử. Ngài vâng lời Phụ Vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/56C642_su_tich_dai_the_chi_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Đức Phật
Bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Đức Phật 26/03/2012 21:17 (GMT+7) Số lượt xem: 13515Kích cỡ chữ: Mục lục Tôn giả Phú Lâu Na, Trí tuệ đệ nhất Tôn giả Tu Bồ Ðề - Giải không đệ nhất Tôn giả Upali - Trì giới đệ nhất
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5E4641_bo_truyen_tranh_thap_dai_de_tu_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt
Da Xá, các bạn Da Xá, v. v. và v. v… được đức Phật giáo hóa và làm đệ tử của Ngài. Trong số đó, những vị đệ ... nhất, Tôn giả La Hầu La – Vị có hạnh nhẫn nhục, oai nghi và tế hạnh đệ nhất. Khi các đệ tử của đức Phật càng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/534042_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni_tom_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa; cùng các vị Bồ-tát Ma-ha-tát như Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ-tát ... , Phật A Di Ðà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Lại này Xá-lợi-phất, Ðức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/5E5202_bo_tranh_phat_thuyet_a_di_da_kinh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: