Kết quả 31 - 40 của 4400 các kết quả có nội dung Lời Kinh Sám Hối. (4,1852 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài văn phát nguyện sám hội - Cầu siêu sản nạn - thai nhi
, cha mẹ. Và các con hãy chấp nhận lời phát nguyện sám hối muộn màng này để con được nhẹ nhàng trên con đường tu tập và chuyển hóa. Bắt ... qua thế hệ khác, chúng con hôm nay đã giác ngộ lỗi lầm. VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BD200_bai_van_phat_nguyen_sam_hoi__cau_sieu_san_nan__thai_nhi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình ảnh chùa Diên Quang - Bắc Ninh tỏa sáng đêm Di Đà
đặc biệt trong đêm lễ ngày hôm nay có lẽ là phần Phật tử Diệu Hảo thay mặt cho toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử dâng lên lời sám hối trước đấng thiện thệ A Di Đà. Những lời sám hối ăn năn cho tất cả những lỗi lầm của một kiếp người, những giọt nước mắt đã lăn
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/56D009_hinh_anh_chua_dien_quang__bac_ninh_toa_sang_dem_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn Tịnh độ theo Kim Cang thừa
hay với bất cứ giá nào. Không phải chỉ lễ lạy hay tụng kinh sám hối là đủ mà phải sám hối ngay trong từng tư tưởng, lời ... hối hay tụng kinh sám hối, v.v.(3) Thực hành các thiện hạnh để hóa giải nghiệp xấu đã tạo từ vô thỉ vô chung, chẳng hạn như bố
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/567019_phap_mon_tinh_do_theo_kim_cang_thua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT Chơn Không: Chú trọng hướng dẫn Phật tử thống nhất, Việt hóa nghi lễ Phật giáo
thông dụng, các bài sám văn gồm các kinh như Kinh A Di Đà, Bốn mươi tám lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, Sám hối Hồng ... sự này. Phattuvietnam.net: Bạch thượng tọa, nhân dịp bản kinh Nhật tụng hoàn toàn tiếng Việt sắp được phát hành, xin Thượng tọa có đôi lời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/52661A_tt_chon_khong_chu_trong_huong_dan_phat_tu_thong_nhat_viet_hoa_nghi_le_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT Chơn Không: Hướng dẫn Phật tử thống nhất, Việt hóa nghi lễ Phật giáo
dụng, các bài sám văn gồm các kinh như Kinh A Di Đà, Bốn mươi tám lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, Sám hối Hồng danh ... : Bạch thượng tọa, nhân dịp bản kinh Nhật tụng hoàn toàn tiếng Việt sắp được phát hành, xin Thượng tọa có đôi lời về
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/726412_tt_chon_khong_huong_dan_phat_tu_thong_nhat_viet_hoa_nghi_le_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mùa Vu Lan - thương mẹ, nhớ bà
xứ nào, xin bà hãy lắng nghe lời sám hối và yêu thương từ những đứa con, đứa cháu của bà… Con hiểu rồi mẹ ơi, sự ra đi chỉ là thể xác, và ... nước mắt” 7 tuần làm lễ cầu siêu cho bà, con được đọc kinh sám hối - Bồ tát Mục Kiền Liên. Con đã từng đọc kinh rất nhiều lần ở
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7ED001_mua_vu_lan__thuong_me_nho_ba.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giá trị lễ Tự tứ trong đời sống xã hội
nhau tập trung lại, cầu mong những vị có giới đức thanh tịnh hơn mình chỉ lỗi cho. Nếu mình tự thấy mắc phải lỗi lầm, thì phải phát lồ sám hối ... đối trước các vị đồng phạm hạnh khác mà sám hối. Nhờ sự sám hối này mà thân tâm thanh tịnh, tự sinh vui mừng, nên gọi là Tự tứ. Tự
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/565601_gia_tri_le_tu_tu_trong_doi_song_xa_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BẬC BỒ TÁT SÁNG RỰC KHẮP BỐN PHƯƠNG
BỒ TÁT SƠ LƯỢC NGHI THỨC SÁM HỐI http://www.thuvienhoasen.org ... lục CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT TRƯỚC KHI ĐỌC TỤNG KINH PHẬT CHƯƠNG 2 KINH PHỔ MINH BỒ TÁT TRONG BỘ KINH ĐẠI BẢO TÍCH CHƯƠNG 3
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/5B425B_lam_the_nao_de_tro_thanh_mot_bac_bo_tat_sang_ruc_khap_bon_phuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Sám Hối Diệt Tội Bằng Trì Lục Tự chú và Bách Tự chú
Nghi Thức Sám Hối Diệt Tội Bằng Trì Lục Tự chú và Bách Tự chú Phạm Công Thiện 19/07/2011 04:34 (GMT+7) Số lượt xem: 54800Kích cỡ chữ: SƠ LƯỢC NGHI THỨC SÁM HỐI KHẢ DĨ TIÊU DIỆT TẤT CẢ NGHIỆP CHƯỚNG TỘI LỖI TAI NẠN QUA VIỆC TRÌ CHÚ LỤC TỰ VÀ BÁCH TỰ CỦA ĐỨC PHẬT KIM CANG TÁT ĐỎA (DORJE ... chư Phật 2. Nhị giả xưng tán Như Lai 3. Tam giả quảng tu cúng dường 4. Tứ giả sám hối nghiệp chướng 5. Ngũ giả tùy hỷ công đức 6. Lục giả thỉnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F521A_nghi_thuc_sam_hoi_diet_toi_bang_tri_luc_tu_chu_va_bach_tu_chu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thoát ra khỏi hầm lửa
Thoát ra khỏi hầm lửa Pháp sư Thánh Nghiêm 07/04/2012 16:29 (GMT+7) Số lượt xem: 20330Kích cỡ chữ: Tu hành là cần phải sám hối chớ không nên hối hận, nên đối diện với khuyết điểm của mình, cố gắng đừng để tái phạm những sai lầm như vậy nữa. Làm được như vậy mới có thể cải ác thành thiện. Hối hận là đi vào trong hầm lửa, còn sám hối là ra khỏi hầm lửa Có một vị tỳ kheo nhập thiền thất mà cứ khóc mãi, không làm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5AD448_thoat_ra_khoi_ham_lua.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: