Kết quả 1 - 10 của 5596 các kết quả có nội dung LỄ KÍNH NƠI TÔN TRÍ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM. (2,6462 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
Chưởng Quán Âm: là hình tượng Quán thế Âm Bồ tát chắp tay cung kính lễ biểu thị tu thiện tích đức. Nếu ... trấn giữ biên cương, ông tạo tượng Quán Thế Âm Bồ tát để tôn thờ. Sau bị Di Địch bắt xử cực hình. Ông nằm mộng thấy
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát 17/08/2012 08:20 (GMT+7) Số lượt xem: 37802Kích cỡ chữ: Nhân ngày lễ thánh đản Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Ngày 18-19 tháng 6 năm Nhâm Thìn (05-06/08/2012 ... tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Sư cô trụ trì đã tổ chức khoá tu và lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5EC240_hinh_anhchua_nguyen_khong_lam_dong_le_an_vi_ton_tuong_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khánh Hoà: Bế mạc Đại lễ tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức
khí, pháp cụ… liên quan đến Bồ tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử đạo, tư liệu báo chí về cuộc tranh đấu phản đối sự kỳ thị tôn ... nơi đến Khánh Hoà dự đại lễ tưởng niệm đã xúc động khi về thăm lại nơi quê hương Bồ tát Quảng Đức đản sanh, thăm lại những
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/566210_khanh_hoa_be_mac_dai_le_tuong_niem_bo_tat_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát để phụng thờ lễ bái hằng ngày trong nhà. Bồ Tát ... BIỂN CẢ CỨU CON THOÁT NẠN GIAO THÔNG GIẢI TRỪ VONG NHẬP CẦU NGUYỆN NHƯ Ý HẦU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CẦU SINH CON GÁI TOẠI Ý NGỒI
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát để phụng thờ lễ bái hằng ngày trong nhà. Bồ Tát ... BIỂN CẢ CỨU CON THOÁT NẠN GIAO THÔNG GIẢI TRỪ VONG NHẬP CẦU NGUYỆN NHƯ Ý HẦU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CẦU SINH CON GÁI TOẠI Ý NGỒI
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khánh Hoà: Bế mạc Đại lễ tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức
Từ bi của Bồ tát, chúng ta từ nhiều nơi hội tụ về đây, cùng tham dự Đại lễ kỷ niệm 50 năm Bồ tát Quảng Đức vị pháp ... Khánh Hoà: Bế mạc Đại lễ tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức 31/05/2013 19:41 (GMT+7) Số lượt xem: 109949Kích cỡ chữ: GNO - Đại lễ kỷ niệm kết thúc nhưng lòng tin được khơi dậy từ Ngọn lửa và Tim của Bồ-tát sẽ được tiếp nối và toả rộng, khắc sâu vào tâm mỗi người. >> Khai
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/526011_khanh_hoa_be_mac_dai_le_tuong_niem_bo_tat_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
Minh. Nam mô đại bi Quan Thế Âm bồ tát. (3 lần) Nhất thiết cung kính: Một lòng kính lạy Tam bảo thường ... . Một lòng kính lạy vị thuyết ra các đà la ni là đại bồ tát Quán Thế Âm và mười phương ba đời tất cả tôn Pháp. (1
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm.
thần như thế. Nếu có chúng sanh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát thì phước ấy không tiêu mất. Vì thế ... Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Quán Thế Âm
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/hoi-hoa/72D640_pho_mon_kinh_hoa_pham.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Duyên lành thờ Bồ tát Quán Thế Âm
tát Quán Thế Âm lại càng quý hóa hơn. Để phụng thờ Phật, Bồ tát một cách tôn nghiêm và đúng pháp, trước hết bạn ... Duyên lành thờ Bồ tát Quán Thế Âm 04/11/2011 07:45 (GMT+7) Số lượt xem: 46768Kích cỡ chữ: HỎI: Gia đình tôi ở Củ Chi (TP.HCM) từ trước đến nay thờ Mẫu, nay tôi đã quy y Phật và muốn hướng gia đình quy y Tam bảo nên phát nguyện thờ Bồ tát Quán Thế Âm. Tôi không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/53540B_duyen_lanh_tho_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
trí tôn thờ. Dường như Bồ-tát Quán Thế Âm có nhân duyên với hòn đảo này, nên càng lâu ngày thì dân chúng đến chiêm ... Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng 18/03/2012 16:20 (GMT+7) Số lượt xem: 146936Kích cỡ chữ: Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, phong cách VN, thế kỷ XVIII (hiện lưu giữ ở Bảo tàng Guimet, Paris)Quán Thế Âm là vị Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: