Kết quả 1 - 10 của 5930 các kết quả có nội dung Kinh cầu siêu có ảnh hưởng gì đến người mất đã lâu. (3,3732 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh cầu siêu có ảnh hưởng gì đến người mất đã lâu?
Kinh cầu siêu ảnh hưởng đến người mất đã lâu? 24/04/2013 14:38 (GMT+7) Số lượt xem: 15744Kích cỡ chữ: (PGVN) Cầu nguyện cho những vong linh trong thân thuộc của mình, phật tử cũng nên cầu nguyện cho các vong ... siêu cho họ. Không biết việc tụng niệm cầu siêu của con ảnh hưởng đến người chết hay không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/77661A_kinh_cau_sieu_co_anh_huong_gi_den_nguoi_mat_da_lau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?
Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không? Thích Phước Thái 10/11/2012 13:55 (GMT+7) Số lượt xem: 30037Kích cỡ chữ: Tuy nhiên, nếu luận theo ý nghĩa của hai chữ cầu siêu, thì không phải chỉ trong 49 ngày thôi. Vì cầu siêu nghĩa ... lành. Hỏi: Trong gia đình, nếu người thân qua đời, con cháu cúng cầu siêu trong 49 ngày, niệm Phật mỗi đêm trước bàn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7F504A_hoi_dap_phat_hoc_nguoi_chet_sau_49_ngay_tiep_tuc_cau_sieu_duoc_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận thêm về bài phỏng vấn người cõi âm
vẫn cảm giác nhu cầu như một người còn thân xác. Việc chưa chấp nhận mình đã chết đã làm cho họ lâm vào tình trạng ... và không thấy cả. Pháp môn Mật Tông cho rằng, xác thể và dục thể tan dã hết thì con người mới siêu thoát và đầu thai vào
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/575600_luan_them_ve_bai_phong_van_nguoi_coi_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ cúng âm hồn - di sản văn hoá tâm linh độc đáo của Huế
mong các anh linh đã trận vong trong ngày thất thủ kinh đô được siêu thoát. Lễ cúng Âm hồn từ lâu đã trở thành tuần lễ văn hóa tâm linh đặc sắc của Huế và chỉ ở Huế. Như chúng ta đã biết, biến cố thất thủ kinh đô để lại trong tâm khảm người
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/5FC64B_le_cung_am_hon__di_san_van_hoa_tam_linh_doc_dao_cua_hue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cần làm gì khi người đang hấp hối và vừa mới qua đời?
: Nếu đụng chạm và di chuyển thi thể trước khi thần thức thoát xác ảnh hưởng đến tâm thức của người ... người đó chết. Điều này không ảnh hưởng đến tiến trình thần thức thoát xác và tái sinh của họ. Hỏi:
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/7B5042_can_lam_gi_khi_nguoi_dang_hap_hoi_va_vua_moi_qua_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giúp Đỡ Cho Người Hấp Hối Và Người Vừa Mới Qua Đời
khác đụng chạm đến họ? Geshe Lamrimpa: Họ sẽ không cảm giác cả. Khi phần khô của thần thức tan mất thì người ấy không ... làm thì làm. Hỏi: Nếu đụng chạm và di chuyển thi thể trước khi thần thức thoát xác ảnh hưởng đến tâm thức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C00B_giup_do_cho_nguoi_hap_hoi_va_nguoi_vua_moi_qua_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo với khủng hoảng kinh tế
ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, thậm chí sức khỏe của trẻ em. Họ chà đạp lên chuẩn mực văn hóa trong kinh doanh ... Phật giáo với khủng hoảng kinh tế Theo Người Lao Động 31/01/2013 14:38 (GMT+7) Số lượt xem: 84257Kích cỡ chữ: Khi nền kinh tế toàn cầu khủng hoảng, mỗi quốc gia đều bài toán kích cầu để thúc đẩy kinh tế. Trong khi đó, Phật giáo lại đưa ra các học thuyết, quan
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/736618_phat_giao_voi_khung_hoang_kinh_te.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUAN ĐIỂM CỦA MỘT PHẬT TỬ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
giới hạn, sau đó thì sẽ không còn để tiêu thụ nữa. Nhưng ngay cả còn lâu trước khi nền kinh tế của nhân loại đến giới ... ta đã thấy mô hình đó đưa đến sự phá hoại môi sinh, thì lẽ chẳng cần đặt câu hỏi thứ hai này làm . Điều đó là hiển nhiên nếu
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/7BC24B_quan_diem_cua_mot_phat_tuve_su_phat_trien_kinh_te.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoá giải nỗi khiếp sợ "trùng tang"
niệm về ngày trùng tang, trùng nhật và hoàn toàn phủ nhận việc ngày giờ chôn cất của một người thể ảnh hưởng đến ... xấu nên không thể siêu thoát được, thể không biết mình đã bị chết nên quay lại gọi theo những người thân của mình làm cho
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/77D403_hoa_giai_noi_khiep_so_trung_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài suy nghĩ về ý nghĩa cầu siêu
lạc cho vong linh và chúng cô hồn được đề cập đến trong kinh văn Đại thừa. Người phát tâm làm nghi thức cầu siêu phải ... ý nghĩa sống chết là giúp chúng ta chánh kiến trong tu học và hiểu thêm về quan niệm cầu siêu cho người đã qua đời. Thế gian
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5BD049_vai_suy_nghi_ve_y_nghia_cau_sieu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: