Kết quả 11 - 20 của 5385 các kết quả có nội dung INEB tri���n khai hu���n luy���n cho Ph���t t��� tr��� to��n c���u. (1,2991 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vay Trả Trả Vay (Tâm Lý Học Siêu Hình Của Phật Giáo)
; chơn, chẳng chơn, sợ mê, Ta thường chẳng khai diễn) Đại Chính 945, tr. 124c22. 6. Nhưng “thức” ở đây là chỉ cho thức A-lại-gia, còn được ... mạnh ra cho đến khi hơi thở yếu dần và từ bỏ báo thân. 11. Đại Chính 1594, tr. 136b3. “Lại nữa, khi chết thì tuỳ điều thiện hay điều ác đã làm
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53540A_vay_tra_tra_vay_tam_ly_hoc_sieu_hinh_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Duyên Khởi và Vô Ngã
tính hay Vô ngã tính. Trung Bộ Kinh I, số 28; Tương Ưng III, tr. 144 và Tiểu Bộ I, tr. 48, chép lời Thế Tôn: "Ai thấy Duyên ... giáo và tư tưởng của nhân loại, làm nền tảng chủ yếu cho các giáo lý Bắc tạng và Nam tạng. Giữa khi sáu mươi hai học thuyết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5FD003_duyen_khoi_va_vo_nga.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật – Một con người lịch sử.
cũng phần nào cho chúng ta thấy: đức Phật – là một con người lịch sử! T.P http://www.lieuquanhue.vn/index.php/n_ng_ph_xu_n/6016.html ... mươi lăm năm truyền đạo của Ngài là 45 năm khai mở đạo mạch giải thoát để tưới nhuần cho muôn loài, giải thoát khỏi tham, sân, si; giait thoát
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7B4648_duc_phat__mot_con_nguoi_lich_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật – Một con người lịch sử.
cũng phần nào cho chúng ta thấy: đức Phật – là một con người lịch sử! T.P http://www.lieuquanhue.vn/index.php/n_ng_ph_xu_n/6016.html ... mươi lăm năm truyền đạo của Ngài là 45 năm khai mở đạo mạch giải thoát để tưới nhuần cho muôn loài, giải thoát khỏi tham, sân, si; giait thoát
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/7B4648_duc_phat__mot_con_nguoi_lich_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÍNH CHẤT BẠO ĐỘNG GIỮA CÁC TÔN GIÁO VÀ TINH THẦN BẤT BẠO ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO
cập đến vấn đề bạo động như là một tội lỗi, cho nên đức Phật ngăn cấm tất cả bất kỳ mọi hình thức bạo động.” [7]Theo C. Selengut cho rằng ... chúng sinh, chúng sinh phải trả. Như Lai thị hiện giữa cõi đời nhằm mục đích “khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến.” Như Lai như là một vị
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57D449_tinh_chat_bao_dong_giua_cac_ton_giao_va_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo nơi xứ Nghệ
ông Nguyễn Hiên – một Quận công khai quốc công thần thời Hậu Lê, phò Lê Lợi đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh, giành độc lập tự chủ cho đất nước Việt ... cây tháp đổ và đã được nhiều lần khảo sát. Năm 1985 -1986 Viện Khảo cổ học đã tiến hành khai quật ngôi tháp đổ này. Kết quả khai quật cho
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5F5249_phat_giao_noi_xu_nghe.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phạm Công Thiện Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng
năm mươi ba vị Thiện Tri Thức mà Thiện Tài đến tham vấn là Bồ Tát Di Lặc. Trước khi Bồ Tát Di Lặc mở tháp Tỳ Lô trang nghiêm cho Thiện Tài chiêm ... . Sđd Tr.1225. Sđd Tr 25.26. Sđd Tr 8. Trong lời tựa cho tác phẩm Triết Lý Việt Nam Về Sự
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7F505B_pham_cong_thienhiu_hat_que_huong_ben_co_hong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phạm Công Thiện Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng
năm mươi ba vị Thiện Tri Thức mà Thiện Tài đến tham vấn là Bồ Tát Di Lặc. Trước khi Bồ Tát Di Lặc mở tháp Tỳ Lô trang nghiêm cho Thiện Tài chiêm ... . Sđd Tr.1225. Sđd Tr 25.26. Sđd Tr 8. Trong lời tựa cho tác phẩm Triết Lý Việt Nam Về Sự
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-phuoc-an/7F505B_pham_cong_thienhiu_hat_que_huong_ben_co_hong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản dồ Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam
dân ta đã khai thác và làm chủ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong Phủ biên tạp lục (1777), Lê Quý Đôn viết: "Xã An Vĩnh thuộc huyện Bình Sơn ... đội Hoàng Sa là bọn Phạm Quang Ảnh ra đảo Hoàng Sa thăm dò đường biển" (4). Cuối tháng 6 năm Đinh Sửu (1817), Gia Long "sai bọn Hữu tham tri bộ Công
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/7E421A_ban_do_chu_quyen_hoang_sa_cua_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiếng chim kêu xé lòng
ruộng bao lấy cả cánh đồng, những thợ săn về nhà ăn tối. Cơm nước xong, họ ra trực lưới chim đến sáng. Một thợ săn trẻ tên N. cho phép tôi theo cùng. Lúc đó, N. vừa từ trong làng ra, đặt một chai rượu xuống cái chõng nan trong khu vực đánh chim của mình rồi vặt lông con kích để nướng, nhậu trong
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/774441_tieng_chim_keu_xe_long.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: