Kết quả 41 - 50 của 5789 các kết quả có nội dung Hội chùa Hương năm nay còn thiếu những âm hưởng Phật giáo. (2,8212 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đi Chùa có liên quan đến công việc làm ăn không?
Đi Chùa có liên quan đến công việc làm ăn không? 04/07/2011 21:46 (GMT+7) Số lượt xem: 70846Kích cỡ chữ: Theo Phật giáo, vạn sự vạn vật đều liên hệ mật thiết với nhau. Do đó, lợi ích trước mắt phải gắn liền với lợi ích lâu dài, lợi ích cá nhân đồng thời phải gắn liền lợi ích của xã hội mới thực sự gọi là lợi ích và bền vững HỎI: Tôi quy y Tam bảo và đi chùa đã gần 10 năm nay. Mấy năm trước, tôi đi chùa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5AD21B_di_chua_co_lien_quan_den_cong_viec_lam_an_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
Ân tại Huế đều là những Tổ đình được sắc tứ mà oai phong vẫn còn đến hôm nay. Ở tại chùa Quốc Ân được ít lâu, Ngài phụng mệnh ... về tâu với Vua mở quan tài của Ngài ra xem thì thấy chỉ còn một chiếc giày. Chiếc giày nầy được các môn đồ của Ngài đem về thờ tại chùa Thiếu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khái quát sơ lược đất nước Campuchia
từ đó đến nay đạo Phật ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân Campuchia từ các chuẩn mực đạo đức xã hội cho đến cách ứng giữa ... Prathen thường được tổ chức vào tháng 10 suốt 29 ngày đêm liền. Đây là lễ hội của Phật Giáo lớn nhất trong năm. Mọi người tổ chức
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/776059_khai_quat_so_luoc_dat_nuoc_campuchia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
thỉnh vào cương vị Trưởng Ban Trị sự lâm thời Phật giáo tỉnh An Giang. Năm 1993, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo ... cương vị Trưởng Ban Trị sự liên tục ba nhiệm kỳ, từ năm 1993 đến 2007. Năm 2007, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
thỉnh vào cương vị Trưởng Ban Trị sự lâm thời Phật giáo tỉnh An Giang. Năm 1993, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo ... cương vị Trưởng Ban Trị sự liên tục ba nhiệm kỳ, từ năm 1993 đến 2007. Năm 2007, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang
http://www.chuabuuminh.vn/nhip-cau-ban-doc/tin-mung-tin-buon/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chung tay cho một giai đoạn chuyển mình
gần một thế kỷ. Ðến những năm 30 của thế kỷ trước, tại Gia Lai, chùa Phật Học Tỉnh hội (naychùa Bửu Thắng ... , hành trang của những đoàn người di dân còn có giá trị tinh thần được truyền thừa nơi quê cha đất tổ. Từ đó, Phật giáo có mặt
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-gia-lai/7FC408_chung_tay_cho_mot_giai_doan_chuyen_minh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tượng Phật trong nền điêu khắc cổ Việt nam
giáo – vẫn được đề cao. Và con người, muốn có phẩm giá cao, phải hành hương đến đất Phật, đến cõi “cực lạc thế giới”, đến chùa. Vậy ... A Di Đà không thể tồn tại như là một biểu tượng lớn trong ý thức tôn giáo và xã hội của người Đại Việt, nếu thiếu vận động của những
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/72E011_tuong_phat_trong_nen_dieu_khac_co_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Có nên “Hạn chế thắp hương vì độc hại”?
nay. Truyền thống dâng hương cúng dường Tam bảo của Phật giáo cùng với tập tục thắp hương dâng cúng ông bà tổ tiên hàng ... này do những nhà sản xuất hương kém chất lượng, thiếu lương tâm, chỉ biết chạy theo lợi nhuận… gây ra.Vấn đề hít nhiều khói hương
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/73E659_co_nen_han_che_thap_huong_vi_doc_hai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tồn văn hóa dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa trong đồng bào các tôn giáo.

http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-giac-tam/72E65B_bao_ton_van_hoa_dan_toc_va_phat_huy_ban_sac_van_hoa_trong_dong_bao_cac_ton_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mượn xây chùa để “xây người”?
Mượn xây chùa để “xây người”? Minh Thạnh 04/11/2011 16:13 (GMT+7) Số lượt xem: 86223Kích cỡ chữ: Tất nhiên, tôi không theo xu hướng lo xây chùa không lo “xây người” (1), và cũng đã có lần đặt vấn đề có những điều cần cho Phật giáo hơn là chùa to tượng lớn. Tuy ... lòng nhiệt thành tôn giáo của mình cùng một cách như nhau, không riêng gì ở Đạo Phật. Những ngôi nhà thờ còn hoành tráng hơn nhiều
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/535402_muon_xay_chua_de_xay_nguoi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: