Kết quả 11 - 20 của 5591 các kết quả có nội dung Duy Thức Tam Thập Tụng (pdf). Bồ Tát Thế Thân. Thích Thuyền Ấn dịch. (3,7012 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Sư Lợi Bồ tát: tiếng Phạm là Manjusri, dịch âm là Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi, Mãn Tổ Thất Lý, nghĩa là Diệu Thích, Diệu Cát ... Phạm gọi là avalokite’svara, dịch âm là A Bạc Chỉ Để Thấp Phạt La. Bổn nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát là lấy Từ Bi để cứu giúp chúng
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy). Nhất tâm phụng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan thế âm đại bồ tát (1 lạy ... ). Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy). Kính lạy vị có vô ngại đại bi tâm là Quan thế âm đại bồ tát (1
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LINH NGHIỆM HẢO MỘNG CỦA NGƯỜI TRÌ CHÚ CHUẨN ÐỀ
giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Phả cúng thập phương Tam bảo tiền. Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát (3 ... LINH NGHIỆM HẢO MỘNG CỦA NGƯỜI TRÌ CHÚ CHUẨN ÐỀ 30/11/2012 13:32 (GMT+7) Số lượt xem: 62424Kích cỡ chữ: Tụng 10 vạn biến hay 20 vạn biến trong mộng thấy Phật, Bồ Tát liền thổ ra vật đen. (Vật đen tiêu biểu cho ác nghiệp, mửa ra là tướng tội diệt phước sanh, cho nên tự thấy trong miệng thổ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7FD243_linh_nghiem_hao_mong_cua_nguoi_tri_chu_chuan_e.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỄ THÁNG BẢY Cho những oan hồn phiêu bạt
tiên là nghi thức sái tịnh đàn tràng, mặc niệm chú Đại luân minh vương và thủ ấn. Kế đó, thỉnh thập phương vô tận Tam ... có bốn Bồ tát thân cận. Tất cả là mười sáu Đại bồ tát. Ngoài ra, nội đàn có bốn cúng và ngoại đàn bốn cúng; tất
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7A4000_le_thang_baycho_nhung_oan_hon_phieu_bat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Ðại Bi giảng giải
tức là mười phương vô lượng vô tận Tam Bảo, trên hình vẽ nói là bổn thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuy là bổn thân ... tôi là hóa thân của Quán Thế Âm. "Lăng Ðà Bà": Dịch là "hải đảo", tức là nơi trụ xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm, tức cũng là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7B4209_chu_ai_bi_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT
TAM THẬP NHỊ TƯỚNG – BÁT THẬP CHỦNG HẢO Khảo Dịch: HT. Thích ... văn : 世尊身体长大i端直。是五7875?十三。 -Lời kinh : Thế Tôn thân thể trường đại đoan trực. Thị ngũ thập tam. -Nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5F4053_ba_muoi_hai_tuong_totva_tam_muoi_ve_ep_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN
NHÌ LUẬN A ĐÀ NA THỨC C. Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI- LỜI CỦA DỊCH GIẢ-LỜI TỰA BÀI THỨ NHỨT DUY ... PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 06/07/2011 21:49 (GMT+7) Số lượt xem: 55385Kích cỡ chữ: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/5EC01B_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_9_duy_thuc_hoc_va_nhon_minh_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức lễ Phật Đản
lễ Khánh đản) 2. XƯỚNG LỄ TAM BẢO (Theo nghi thức lễ Giao thừa) 3. CÚNG HƯƠNG Tụng Đại bi ... 4. PHÁP NGỮ Cung ... Thích ca Mâu ni Phật. KẾ TỤNG BÀI KHÁNH ĐẢN Đệ tử hôm nay, Gặp ngày Khánh đản Một dạ vui mừng, Cúi đầu đảnh lễ Thập
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/727050_nghi_thuc_le_phat_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tông chỉ chung của đạo Phật là phá chấp
Ngài Thế Thân, em của Vô Trước chú giải) là bộ luận đầu tiên phát biểu học thuyết Duy thức. Sau ngài Huyền Trang tiếp nối với bộ ... Tây phương Cực lạc. Đến thời Nam – Bắc triều, Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ “Vãng sanh Tịnh Độ luận” do Ngài Thế Thân trước tác, nó trở
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/76D44B_tong_chi_chung_cua_dao_phat_la_pha_chap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI
TÁT THẾ THÂN DUY THỨC TAM THẬP TỤNG (âm hán) BA MƯƠI BÀI TỤNG DUY THỨC (phiên ... DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI Thích Trí Châu Thanh Lương Thiền Thất - Phật Lịch 2549, 2005 22/08/2011 10:07 (GMT+7) Số lượt xem: 136643Kích cỡ chữ: LỜI TỰA Đây là bài nghiên cứu đầu tay, được bắt đầu soạn thảo từ năm 1995, nhưng vì bận du phương tầm đạo nên bây giờ
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56C649_duy_thuc_tam_thap_tung_luoc_giai.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: