Kết quả 1 - 10 của 5649 các kết quả có nội dung Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII. (3,2142 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hôm nay 23-11, bắt đầu phiên chính thức Đại hội VII
sách bổ sung HĐCM và Đại hội suy tôn, báo cáo danh sách nhân sự HĐTS nhiệm kỳ VII ... - 2012) Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu dự phiên trù bị của Đại hội ngày hôm qua 22-11 (ảnh: Vũ Giang) Ngoài
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F5002_hom_nay_23_11_bat_dau_phien_chinh_thuc_dai_hoi_vii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiến chương: Nhiều điều cần sửa đổi
vào các yếu tô liên quan đến 2 Hội đồng: Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự như: nhiệm kỳ ... phải được lập trong 30 ngày để Ban Thường trực HĐTS thông qua", Trần Tuấn Mẫn đề nghị. Thành viên 2 Hội đồng, tăng
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5BD401_hien_chuong_nhieu_dieu_can_sua_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khai mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
T.Ư. Tham dự hội nghị gồm chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, thành viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.Đại diện ... và đại biểu quan kháchNhờ sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Trị sự
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576019_khai_mac_hoi_nghi_ban_thuong_truc_hdts_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đồng Nai: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII
mặt Tiểu ban Nhân sự giới thiệu danh sách nhân sự BTS THPG Đồng Nai khóa VII (nhiệm kỳ 2012-2017) gồm ... Diệu Tâm chứng minh BTS, thông qua danh sách đề nghị TƯGH suy tôn, suy cử chư tôn đức Tăng Ni
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5BC648_dong_nai_dai_hoi_dai_bieu_phat_giao_tinh_lan_thu_vii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trọng thể tổ chức Đại hội PG tỉnh Đắk Nông lần thứ II
Công đức đến chư Tăng Ni, Phật tử và các đơn vị trực thuộc Tỉnh hội. Tặng bằng công đức và bằng ... các chức danh tân Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đắk Nông nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm 35 thành viên, ĐĐ.Thích
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5E4443_trong_the_to_chuc_dai_hoi_pg_tinh_dak_nong_lan_thu_ii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trọng thể tổ chức Đại hội PG Hà Nội
của Ban trị sự nhiệm kỳ VI, tiểu ban nhân sự đã trình bày dự kiến danh sách nhân sự, Đại hội đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VII bao gồm 47 ủy viên chính thức, 30 ủy viên dự khuyết
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7E5008_trong_the_to_chuc_dai_hoi_pg_ha_noi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
hợp ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phản ánh đến cơ quan có ... sự, gồm chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, quý vị Đại đức Tăng Ni Phật
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/56F218_hien_chuong_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sáng nay 23-11, chính thức khai mạc Đại hội VII GHPGVN
gồm chư tôn đức Hội đồng Chứng minh; Hội đồng Trị sự; ban, viện Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo; Hội Phật tử Việt Nam tại các nước châu Âu; Tăng Ni Phật
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F5003_sang_nay_23_11_chinh_thuc_khai_mac_dai_hoi_vii_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp ý tu chỉnh hiến chương GHPGVN
Ni của Giáo hội do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tiền nhiệm đề cử và Đại hội ... Ni là không hợp với định nghĩa mang ý nghĩa chức vụ hành chính. Thành viên của Hội đồng Trị sự
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5FC601_gop_y_tu_chinh_hien_chuong_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII
Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni, ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII 27/11/2012 20:48 (GMT+7) Số lượt xem: 44797Kích cỡ chữ: Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni, ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5BC042_danh_sach_chu_ton_duc_tang_ni_cu_si_uy_vien_hoi_dong_tri_su_ghpgvn_nhiem_ky_vii.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: