Kết quả 1 - 10 của 5661 các kết quả có nội dung An cư kiết hạ là sự kết nối “Giọt nước . (2,9322 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - An cư kiết hạ là sự kết nối “Giọt nước & dòng sông”
An kiết hạ sự kết nốiGiọt nước & dòng sông” 18/06/2013 20:44 (GMT+7) Số lượt xem: 25261Kích cỡ chữ: GN - Theo Tỳ-ni Luật tạng, người xuất gia dù ở bất cứ quốc độ nào cũng đều phải thực hiện chế định an kiết hạ ... gia trì của sức sống Tăng-già. Do vậy, an kiết hạ chính sự gắn kết vô cùng quan trọng, được ví như
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/72F211_an_cu_kiet_ha_la_su_ket_noi_giot_nuoc__dong_song.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - An cư - Bốn chúng cùng tu
kiết hạ (chư Tăng Phật giáo Nam tông an từ 16-6 đến 16-9 âm lịch), nối tiếp truyền thống ngàn đời của Phật giáo. Chư ... kiết hạ”, đó một ngôi tùng lâm, già lam, tịnh xá, tu viện để tu học. Trong thời gian an , chư Tăng Ni không
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/76F058_an_cu__bon_chung_cung_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa tổ chức lễ tác pháp ACKH tập trung 2012
bố danh sách chư Tăng kiết hạ và tập sự an . Sau đó, HT. Thích Thiện Bình, chủ Pháp sự kiêm chứng minh đạo ... Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa tổ chức lễ tác pháp ACKH tập trung 2012 Tin, ảnh:Tuệ Uyển 07/06/2012 06:38 (GMT+7) Số lượt xem: 64604Kích cỡ chữ: Tiếp nối truyền thống từ xưa của Tăng đoàn Phật giáo, chư Tỳ kheo các nơi đã cùng nhau kiết giới an trong thanh tịnh và hòa hợp. Từ 6 giờ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5E560A_tinh_hoi_phat_giao_khanh_hoa_to_chuc_le_tac_phap_ackh_tap_trung_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thái Lan mùa An cư kiết hạ
Thái Lan mùa An kiết hạ 23/07/2011 06:22 (GMT+7) Số lượt xem: 93389Kích cỡ chữ: Mùa An Kiết hạ một nghi lễ có ý nghĩa không chỉ đối với các tăng sư mà cả với người dân Thái.Thái Lan một quốc gia Phật giáo Tiểu thừa tiêu biểu. Với 95 ... sư), Oọc Pănsả - lễ hội kết thúc ba tháng Hạ tu kín...Mỗi lễ hội kỷ niệm một sự kiện khác nhau nhưng các lễ thức diễn ra ở chùa
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/5FD052_thai_lan_mua_an_cu_kiet_ha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ tát Thích Quảng Đức ngọn lửa sự chân tu thiền định
theo nữa đệ tam tổ Quảng Đức có ra an kiết hạ và giảng pháp tại triều đình Huế trong những năm 1933 – 1934. Trong tư ... Tưởng niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân Bồ tát Thích Quảng Đức ngọn lửa sự chân tu thiền định 21/05/2013 14:40 (GMT+7) Số lượt xem: 79384Kích cỡ chữ: Trong tư thế ngồi kiết già Bồ Tát Thích Quảng Đức với trái tim bất diệt. Tự lấy thân mình làm đuốc, tự thiêu, đốt cháy chính quyền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/766258_bo_tat_thich_quang_duc_ngon_lua_su_chan_tu_thien_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mùa an vui
Mùa an vui 14/06/2012 10:55 (GMT+7) Số lượt xem: 41378Kích cỡ chữ: GN - Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, kể từ giữa tháng 4 tới giữa tháng 7 âm lịch hàng năm thời gian an kiết hạ. Ở Việt Nam, Phật giáo các tỉnh thành đã lần lượt khai giảng khóa ... rằng an kiết hạ dịp không chỉ để người xuất gia tu tập mà cho cả người tại gia hành trì. Tứ chúng đồng tu
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/5AC442_mua_an_vui.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT AN CƯ KHÔNG TIẾP KHÁCH
ổn khỏi các khổ ách” như chúng ta phải nương theo, hành trì, nhất trong ba tháng an kiết hạ. Mặt khác, “định niệm ... Thế Tôn tại thế, Ngài rất chú trọng đến phận sự an mùa mưa của chư Tăng. Đặc biệt nhất trong ba tháng mùa mưa ở rừng Icchànangala
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/5AC64B_phat_an_cu_khong_tiep_khach.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp an cư của Tăng
Pháp an của Tăng 23/06/2012 11:13 (GMT+7) Số lượt xem: 79097Kích cỡ chữ: NSGN - An để cho các Tỳ-kheo Tăng và các Tỳ-kheo ni an trú tại một trú xứ nhất định để thực hành vững chãi đối với bốn sự thanh tịnh. Ý nghĩa và Duyên khởi Sau khi thành ... của Tăng. Theo Luật tạng của Thanh văn Tăng, chỉ quy định mỗi năm vào mùa hạ mùa an của Tăng và chỉ có một ngày tự tứ cho
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/7AD403_phap_an_cu_cua_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Vu Lan Và Tự Tứ
mới Tùy ý. Buổi lễ nầy được diễn ra vào ngày cuối cùng của 3 tháng an kiết hạ, theo luật tiền an ... an kiết hạ, ai có lỗi lầm gì phải tự phát lồ sám hối trước đại chúng. Hoặc đại chúng thấy, nghe, hay nghi vị nào đó có phạm
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5FC013_y_nghia_vu_lan_va_tu_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ưu tư về con đường hoằng pháp
những con số khô khan, lạnh lùng thể hiện trong các báo cáo kết quả an kiết hạ hàng năm của các tỉnh, thành, hẳn chúng ta ... suốt 22 mùa an , đây lần đầu tiên Phật giáo tỉnh Bến Tre được đón tiếp đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương đến thăm. Ngoài tinh thần pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/5FD213_uu_tu_ve_con_duong_hoang_phap.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: