Kết quả 1 - 10 của 2108 các kết quả có nội dung 3 th���i ��i���m. (3,6152 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỜI GIẢNG VỀ CHẾT VÀ CẬN TỬ
m alive! Already this morning I’ve gone through three deaths. So these are the methods to create a guarantee for a good next life, like that. And for nonbelievers ... [Đức Đạt Lai Lạt Ma] thiền quán về sự chết – trong nhiều pháp mandala khác nhau – ít nhất 5 lần như thế, khi tôi vẫn sống. Mới sáng nay, tôi đã trải qua 3
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/52E611_loi_giang_ve_chet_va_can_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VIỄN TƯỢNG VỀ SỰ THỰC HÀNH PHẬT PHÁP Ở ÂU MỸ NGƯỜI PHẬT TỬ BẤT KHẢ TRI
. But I do find myself increasingly sympathetic to my own childhood experience as a humanist, a secularist, an agnostic. Im even beginning ... not working on koans but studying formal logic and epistemology with Tibetan lamas. It is a very strong, rational tradition and Im immensely
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/5ED21A_vien_tuong_ve_su_thuc_hanh_phat_phap_o_au_my_nguoi_phat_tu_bat_kha_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LÚC NÀY ĐÂY
"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} THE TIME IS NOW If you ever going to love me, Love me now while I can know The sweet and tender feelings Which from true affection flow. Love me now While I am living. Do not wait until Im gone And then have
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7AC249_luc_nay_day.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ bi và tinh thần bất bạo động theo truyền thống Phật giáo Đại thừa
, Phạm Kim Khánh dịch NXB TPHCM, 1998 phần (Tứ vô lượng tâm) [22] J. Goldstein, One Dharma the emerging western Buddhism, p.124 [23] I. M. Ghosh ... Đại thừa luôn nhấn mạnh, phổ biến lòng từ bi đối với chúng sinh được thể hiện trong giới luật (vinaya) I. Giới xuất gia 1. Tỳ kheo 250 giới [1
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/77C448_tu_bi_va_tinh_than_bat_bao_dong_theo_truyen_thong_phat_giao_dai_thua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi
Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi 07/09/2011 03:38 (GMT+7) Số lượt xem: 28371Kích cỡ chữ: Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/535441_chu_be_3_tuoi_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Video Nhị Thập Tứ Hiếu

http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/765649_video_nhi_thap_tu_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây
Bóng Mây Thích Thiện Thuận 05/07/2011 19:46 (GMT+7) Số lượt xem: 34625Kích cỡ chữ: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5AD213_bong_may.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Học và Y Học

http://www.chuabuuminh.vn/y-hoc/phat-giao-va-suc-khoe/7FC05A_phat_hoc_va_y_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trái tim người mẹ - Phần 1 - Thích Nhật Từ

http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phap-thoai/7BD21B_trai_tim_nguoi_me__phan_1__thich_nhat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5A524B_su_tich_phat_a_di_da_va_bay_vi_bo_tat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: