09/12/2017 14:29 (GMT+7)
Số lượt xem: 1134
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


24796692_1208698262563295_7635991918407666340_n.jpg

MAI NÀY....

Mai này từ giã núi sông
Tinh mơ sương xuống cánh đồng thơm hương

Mai này cuộc thế vô thường
Trả thiên nhiên lại lên đường viễn du

Ráng chiều pha chút sương mù
Dệt tranh vân cẩu tạ từ hiện sinh

Là ai đư