24/10/2018 18:24 (GMT+7)
Số lượt xem: 1299
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

44641561_1534271090006009_5836437067193647104_n.jpg
Ảnh: Kim Thân Phật Tổ chùa Bửu Minh - Gia Lai

PHẬT HOAN HỶ.

Phật vui ở núi ở rừng
Phật hoan hỷ ở tưng bừng phồn hoa
Phật ở gần... cũng thích xa....
Phật vô chấp cõi Ta Bà người ơi
Phật luôn muốn sống thảnh thơi
Phật bận rộn với cõi đời khổ đau
Phật tâm có trước có sau
Chúng sinh ngưỡng vọng Phật đâu quên hè
Phật thương chùa nhỏ lũy tre
Phật hoan hỷ ngự bốn bề bê tông
Phật thương am thất bên sông
Phật luôn tán thán người trồng cây hương
Phật nhắc nhở cõi vô thường....
Hành đạo theo Phật không màng lợi danh
Tin Phật là của để dành
Thực hành lời Phật phước lành thiên thu.
----------------------------
Ngày 23.10.2018
Thích Giác Tâm
(Bài thơ lục bát 16 câu, mỗi câu đều có từ Phật)

chuabuuminh.vn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: