Lục bát Thiền Sư.


Thích Giác Tâm
11/01/2017 22:35 (GMT+7)
Số lượt xem: 399
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


TueSy.jpg

Lục bát Thiền Sư.

*

Một.

Thân gầy tâm đỉnh Lạp Sơn.
Luôn trăn trở chuyện mất còn phù hư.
Trọn đời luôn nhớ chữ Như.
Đùa vui ngôn ngữ kinh thư lưu truyền.

*

Hai.

Mắt sâu chứa đựng tinh cầu.
Mộng ôm hào khí giải sầu nhân sinh.
Chừng nghe khúc hát vô thinh. 
Tri âm mấy kẻ, nặng tình nước non.

*

Ba.

Phương trời viễn mộng du phương.
Tánh không soi rõ con đường tà huy.
Thương đời hào khí thiền thi .
Tuyết sơn độc ảnh viễn ly lên đường.

*

Thích Giác Tâm


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: