Hãy nhớ vô thường.


Thích Giác Tâm
14/03/2017 21:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 247
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


48221_1255925348_resize.jpgHãy nhớ vô thường.

*
Ngồi nhìn nhân thế đổi thay.
Được thua còn mất mây bay cuối trời.

Ngồi nhìn bóng nắng xa khơi.
Ngẫm suy lý Đạo nực cười khúc xương.

Bỏ Chân Tâm bám vô thường.
Rủi may,may rủi hạt sương đầu cành.

*
TGT.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: