05/04/2017 04:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 166
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


baochi1A.jpg


SUY NGẪM.

"Bút sa gà chết"  là một câu tục ngữ ám chỉ đến tố tụng. Đặt bút ký vào những lá đơn tố tụng nếu không có chánh kiến, chánh tư duy,  chủ thể  sẽ dẫn đến đau thương, suy vi cho một cá thể hoặc một tập thể, thậm chí có thể đưa cá thể, tập thể đó vào chỗ hủy diệt. Đức Phật dạy rằng không có cái gì từ không mà trở thành có, không có cái gì từ có mà trở thành không, tất cả là nhân duyên trùng điệp. Do đó những lá đơn khiếu kiện từ nơi chấp ngã tị hiềm kia, chúng ta cứ tưởng là nó sẽ biến mất theo thời gian, nhưng không nó sẽ tồn tại nơi ký ức của con người, và hơn thế nữa nó sẽ nằm trong lịch sử ô uế của một giai đoạn.

Chúng ta hãy đưa tên tuổi của mình ra dòng chảy văn học, văn hóa và hòa trộn vào đại dương nhân bản hướng thượng. Tất cả những điều tốt đẹp chúng ta dành cho con người và đoàn thể, xã hội, tôn giáo chúng ta đang sống. Không có phước đức, công đức nào lớn hơn là làm cho xã hội và tôn giáo chúng ta đang sống đang theo ổn định và phát triển.

Ngày 5. 4. 2017

TGT.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: