22/12/2016 15:01 (GMT+7)
Số lượt xem: 188
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NGÀI THÂN LOAN ĐI XUẤT GIA

15665608_2157286364496523_3102530462236389304_n.jpg

Ở Nhật Bản có câu chuyện Ngài Thân Loan đi xuất gia rất hay . Lúc lên 9 tuổi,sư quyết tâm xuất gia,đến cầu Hòa thượng Từ Trấn cạo tóc . Từ Trấn hỏi :
Con còn nhỏ tuổi thế này , vì sao muốn xuất gia ?
Thân Loan đáp :
Tuy con mới 9 tuổi mà cha mẹ đã mất hết,con chẳng hiểu “ vì sao con người quyết phải chết ? vì sao con nhất định phải chia lìa cha mẹ? ” 
Do đó mà tìm cho thấu đạo lý này nên con nhất định muốn xuất gia .
Ngài Từ Trấn rất tán thán chí nguyện của Sư,nên bảo :
Tốt, ta đã tỏ rõ rồi ! Ta đồng ý thâu con làm đệ tử,nhưng mà hôm nay tối quá rồi,đợi sáng sớm ngày mai ta sẽ cạo tóc cho con .
Thân Loan nghe xong chẳng bằng lòng , bèn thưa :
Bạch thầy ! Dù rằng thầy bảo sáng sớm ngày mai cạo tóc cho con,nhưng con tuổi còn nhỏ,không hiểu biết,chẳng thể đảm bảo quyết tâm xuất gia của mình có thể kéo dài đến sáng mai chăng ? Hơn nữa, bạch thầy ! Thầy tuổi đã cao,thầy cũng chẳng thể bảo đảm,sáng mai khi dậy khỏi giường là còn sống chăng ?
Ngài Từ Trấn nghe xong , vỗ tay khen ngợi và rất hoan hỷ bảo :
Đúng ! Lời con hoàn toàn không sai .Ta cạo tóc cho con liền đây .

( Tinh Vân Thiền Thoại )

LỜI BÌNH :

Phật nói vô thường để nhắc nhở chúng sanh ,biết vô thường luôn ở cạnh mình nên tích cực sống vươn lên bằng các việc lành ,ngầm nhắc người khéo nhận rõ cái chân thật hằng hữu không thuộc vô thường và không lầm với vô thường. Đó là chỗ sống chân thật an ổn, là chỗ đến của Phật pháp . Chỗ vi diệu Phật pháp là đây , tức quay về cội nguồn chân thật là con đường – xuất thế gian .

Nguồn: Sưu tầm internet

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: