03/01/2013 10:54 (GMT+7)
Số lượt xem: 13132
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

ảnh minh họa
望湘山寺
古佛無量唐世人
湘山寺裡有真身
真身一夜燼炎火
古寺千年空暮雲
五嶺峰巒多氣色
全州城郭在風塵
孤舟江上憑欄處
一帶松杉半夕曛
阮攸


Vọng Tương Sơn t

Cổ Phật Vô lường Đường thế nhân,
Tương Sơn tự lý hữu chân thân.
Chân thân nhất dạ tẫn viêm hỏa,
Cổ tự thiên niên không mộ vân.
Ngũ Lĩnh phong loan đa khí sắc,
Toàn Châu thành quách tại phong trần.
Cô chu giang thượng bằng lan xứ,
Nhất đái tùng sam bán tịch huân.

Nguyễn Du

(Phật Vô lường: chỉ có Phật mới đo lường được. Trong bài nói đến thầy Huyền Trang đi thỉnh kinh ở Ấn Độ, sau hóa Phật.)

Trông lên chùa Tương Sơn
Phật xưa Vô lượng đời nhà Đường

Để lại chân thân ở núi Tương

Một tối thân thiêng tàn lửa cháy

Nghìn năm chùa cổ áng mây giăng

Núi đèo Ngũ Lĩnh sắc hình phủ

Thành quách Toàn Châu gió bụi vương

Dựa mạn thuyền trên sông lẻ bóng

Tùng sam nửa dãy nhuốm tà dương.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(chuyển dịch thơ)

 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: