06/09/2010 22:11 (GMT+7)
Số lượt xem: 7002
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(Thiết đặt một bàn nhỏ, trước nơi mở móng nhà, bày biện   hai cây đèn cầy, lư hương cắm nhang, hai chén nước trong,  bình hoa, đĩa trái cây, thêm chè xôi càng tốt. Xong rồi tới giờ  tốt thắp hương quỳ xuống đọc văn khấn )

Chúng con trộm nghe rằng:

Sống ở cõi Ta Bà này. Mơ ước khát khao nhất, là có một ngôi nhà để phụng thờ Chư Phật Hiền Thánh, trú ẩn nắng mưa, sinh hoạt...     Hôm nay hội đủ duyên lành, ngày...... tháng......năm........tốt. Chúng con tên ..................................Pháp danh.......................Tuổi............. Ở tại Thôn (Tổ) ........Xã (Phường).................Huyện (Quận) ....................... Tỉnh (Thành  phố)............................. Cung kính dâng lên Chư Phật, Bồ Tát, Chư  Thần Thành Hoàng, Thổ  Công Bổn Xứ, chút hương hoa phẩm vật với tất cả tấm lòng thành kính, Ngưỡng mong Chư Phật, Bồ Tát, Chư Vị Thiện Thần xót thương gia hộ cho chúng con, xây dựng ngôi nhà mới, được hoàn thành viên mãn như ý nguyện. Gia đạo Hưng Long, Vạn Sự Hanh Thông, tuỳ tâm mãn nguyện. Ngưỡng nguyện, Chư Phật, Bồ Tát, Chư Vị Thiện Thần, chúng minh gia hộ.

    Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần).
 
Thích Giác Tâm soạn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: