Các ngôi tháp ở Việt Nam


Blog Quốc Ân Khải Tường
Đã cập nhật: 0 phút
Số lượt xem: 2637
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các ngôi tháp ở Việt Nam

linh_20mu_306054180_jpg.jpg
Tháp Phước Duyên, chùa Linh Mụ (Huế)

2.jpg
Tháp chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn


3.jpg
Tháp Báo Ân, chùa Bằng A, quận Hoàng Mai, Hà Nội

4.jpg
Tháp chùa Nam Định

5.jpg
Tháp chùa Bửu Minh - Gia Lai

7.jpg
Tháp chùa Minh Thành - Gia Lai

8.jpg
Tháp Phổ Đồng, chùa Huệ Nghiêm, Sài Gòn. Thờ tro cốt người mất, cao 34m, xây dựng năm 1972

9.jpg
Tháp Hòa Phong, chùa Báo Thiên (không còn nữa)

10.jpg
Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, chùa Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định

11.jpg


12.jpg
Tháp chùa Dâu (chùa Diên Ứng, chùa Pháp Vân), xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
13.jpg
Tháp Báo Nghiêm, chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

14.jpg
Tháp chùa Xá Lợi, đường Bà huyện Thanh Quan, Sài Gòn
15.jpg
Tháp chùa Huê Nghiêm, Quận 2

16.jpg

17.jpg
Tháp chùa Hội Khánh - Bình Dương

http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/danh-lam/7477-Cac-ngoi-thap-o-Viet-Nam.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: