Viết cho con
07/09/2010 22:19 (GMT+7)
Viết Cho Con: 1- Được Làm Con Người Là Điều Đáng Quý! Lời Thưa Của Tác Giả: Đây là những bài (gồm 17 bài giáo dục) trong loạt bài “Viết Cho Con” mà tôi đã viết cho con mình cũng như Thanh Thiếu Niên khoảng mười năm trước đây. Nay tôi gởi đến trang nhà Đạo Phật Ngày Nay để gọi là góp công sức cùng với các bậc cha mẹ trong việc hướng dẫn con cái đến chỗ nên người. Mong chúng sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu chính yếu đó. Hi vọng vậy lắm thay!
Luật nghi tổng quát
Tỳ khưu Giác Giới.
07/09/2010 00:23 (GMT+7)
LUẬT NGHI TỔNG QUÁT VINAYA SAṄKHEPA Tỳ Kheo GIÁC GIỚI BODHISĪLA BHIKKHU Ấn bản 2003

Luật xuất gia
VANSARAKKHITA BHIKKHU TỲ-KHƯU HỘ-TÔNG
06/09/2010 23:56 (GMT+7)
Mục Lục TIỂU TỰA DẪN-TÍCH LỢI ÍCH CỦA SỰ TRÌ LUẬT Phần 01 TRUYỀN GIỚI BỔN PHẬN LÀM ÔNG THẦY HÒA THƯỢNG PHÉP TRUYỀN GIỚI SA-DI PHÉP TRUYỀN TỲ-KHƯU GIỚI GIỚI LUẬT SA-DI 1) MƯỜI PHÉP HỌC (SIKKHÀPADA) 2) MƯỜI PHÉP HÀNH PHẠT (DANDAKAMMA) 3) MƯỜI PHÉP TRỤC XUẤT (NÀSANANGA)
Sự tích Giới Luật
06/09/2010 23:17 (GMT+7)
Phân loại theo các việc cần phải cấm chỉ không được làm (chỉ trì) hoặc cần phải làm (tác trì) thì có bảy nhóm như trên, gọi là "Bảy tụ", cũng như những chương, điều được nêu trong bộ luật hình sự ở đời. Những việc Phật cấm chỉ không được làm, nếu làm thì phạm, gọi là "chỉ trì tác phạm" như giới sát đạo dâm vọng v.v.

SA DI GIỚI & SA DI NI GIỚI
05/09/2010 15:39 (GMT+7)
I.LỜI HUẤN THỊ SA DI & SA DI NI Thiện nam và thiện nữ, nay các người lãnh thọ giới pháp rồi thì phải tôn kính mà vâng giữ, không được vi phạm giới pháp cần phải phụng trì. Bằng cách hiến cúng Tam bảo, siêng trồng ruộng phước. Đối với Hòa thượng Xà lê thì nhất luật y như giáo huấn đúng với chánh pháp của các ngài, đối với thượng tọa trung tọa hạ tọa thì lòng thường cung kính. Tinh tiến hành đạo, báo ơn mẹ cha. Áo cốt che thân, không cần hoa mĩ; ăn đủ để sống, không được đam mê. Hoa
Nghi Thức TỊNH ĐỘ
(Toàn bằng Quốc văn)
01/09/2010 20:51 (GMT+7)
Nghi Thức Tịnh Độ .Thích Giác Tâm Biên Soạn .Chùa Bửu Minh – Gia Lai năm 2000

TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
NĂNG LỰC CỦA TẬP TRUNG
30/08/2010 15:43 (GMT+7)
Khi là còn là  một thiếu niên, tôi đã thấy một kính hội tụ (gương lồi) đối cháy một mãnh giấy như thế nào khi ánh sáng của mặt trời được tập trung trên nó.   Lửa chỉ có thể bùng lên khi tia nắng được hội tụ trên một điểm nhỏ.
Vũ trụ trong một nguyên tử
30/08/2010 10:27 (GMT+7)
Tôi chưa bao giờ tự đào tạo mình trong khoa học. Kiến thức của tôi chủ yếu có được từ việc đọc tin tức về các đề tài khoa học quan trọng trong các tạp chí như là tờ Newsweek, hay từ việc nghe các tường thuật của Thế Giới Vụ Đài BBC, và sau này, là từ việc đọc các sách giáo khoa về thiên văn.

BÁT CHÁNH ĐẠO Con Đường Đến Hạnh Phúc Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana
28/08/2010 09:52 (GMT+7)
Ngay sau khi quyển Mindfulness In Plain English (Căn Bản Chánh Niệm) (1) được phát hành, một số bạn bè và đệ tử của tôi đã yêu cầu tôi viết thêm một quyển sách nữa về con đường đi đến hạnh phúc của Đức Phật một cách thật đơn giản.  Quyển sách này là kết quả của lời yêu cầu đó.

Chuyện đạo đời (Phần 2)
23/08/2010 08:36 (GMT+7)
Có những buổi chiều ngồi một mình trong thư viện của chùa Hoằng Pháp, lần đọc lại các truyện ngụ ngôn, kinh Pháp Cú, kinh Bách Dụ… tôi cảm nhận ra được rằng trong những mẩu chuyện đơn giản ngắn gọn này, nhiều khi còn mang cả tính hài hước và lại chứa đựng cả một khối triết lý đồ sộ, buộc người ta phải dùng tuệ giác để quán sát và suy ngẫm thì mới nhận chân ra được một phần nào thâm nghĩa mà cổ nhân muốn gởi gắm.
Chuyện đạo đời (Phần 1)
20/08/2010 11:35 (GMT+7)
Có những buổi chiều ngồi một mình trong thư viện của chùa Hoằng Pháp, lần đọc lại các truyện ngụ ngôn, kinh Pháp Cú, kinh Bách Dụ… tôi cảm nhận ra được rằng trong những mẩu chuyện đơn giản ngắn gọn này, nhiều khi còn mang cả tính hài hước và lại chứa đựng cả một khối triết lý đồ sộ, buộc người ta phải dùng tuệ giác để quán sát và suy ngẫm thì mới nhận chân ra được một phần nào thâm nghĩa mà cổ nhân muốn gởi gắm.

Sự tích Giới Luật
20/08/2010 11:07 (GMT+7)
Mỗi giới điều được thâu tóm thành bốn chữ, chỉ cốt để giúp trí nhớ và học thuộc lòng. Muốn rõ nghĩa phải xem nội dung của giới điều và xem sự tích. Khi đọc sự tích, ta có thể thấy rõ nguyên do chế giới và mục tiêu mỗi giới, đồng thời cũng có thể thấy cái tinh thần nằm ở đằng sau chữ nghĩa, vượt trên chữ nghĩa và truyện tích. Có vậy mới thấy giới luật tuy nhiều mà rút lại không ngoài bốn chữ "thiểu dục tri túc" hay không ngoài hai chữ "tàm quý".
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
20/08/2010 10:47 (GMT+7)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện mây hương mầu này, Đến khắp mười phương cõi, Cúng dường tất cả Phật, Tôn Pháp, Chư Bồ Tát, Vô biên chúng Thanh văn, Cùng tất cả Thánh hiền, Duyên khởi đài sáng chói, Trùm đến vô biên cõi, Khắp xông các chúng sanh, Đều phát tâm Bồ-đề, Xa lìa các nghiệp vọng, Trọn thành đạo Vô thượng. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma ha tát

An Lạc Từng Bước Chân
20/08/2010 10:42 (GMT+7)
Buổi sáng khi thức dậy, ta biết rằng ta có hai mươi bốn giờ trước mặt để sống. Đó là một món quà quý giá. Ta sống như thế nào để có an lạc và hạnh phúc trong suốt hai mươi bốn giờ, mà người khác cũng nhờ đó mà có an lạc và hạnh phúc. 
Ân Đức Tam Bảo
20/08/2010 10:25 (GMT+7)
Bất cứ một Tôn-Giáo nào, hàng tín-đồ thường tôn-sùng vị Giáo-Chủ của mình để tỏ lòng hâm-mộ và biết ơn. Có người biết ơn vị Giáo-Chủ của mình do nơi sự huyền-bí, linh-thiêng, mầu-nhiệm. Có người thì biết ơn bằng cách thoát khỏi tai-nạn hoặc bệnh-tật. Có người lại biết ơn trên căn-bản hợp-lý thật sự và Trí-Tuệ Có người thì tin-tưởng bằng cách xu hướng mơ-hồ mù-quáng vì thấy nhiều người tin-tưởng.

Bước Sen Nữ Tu & Cư Sĩ Phật Giáo: Cuộc Sống,Tình Yêu & Thiền Định
20/08/2010 10:05 (GMT+7)
Làm sao tôi có thể hành thiền khi quá bận rộn với công việc và gia đình? Làm sao tôi có thể phối hợp hoạt động với ngồi yên một chỗ? Có các nữ tu sĩ không? Có thể tìm được các nữ đạo sư trong Phật giáo truyền thống không?
Lịch sử Ðức Mục Kiền Liên (Mahà Moggalàna)
20/08/2010 09:37 (GMT+7)
Từ lâu, tôi hằng tâm nguyện được dịp phiên dịch hay biên soạn lịch sử của những Ðại Tông Ðồ Ðức Phật, nhất là các ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta), Mục Kiền Liên (Màhà Moggallàna), A Nan (Ananda) Ca Diếp (Kassapa), Ưu Bà Li (Upàli) v.v... Nhưng rất tiếc tìm được tài liệu đầy đủ để đúc kết cuộc đời của vị Thánh Tăng ấy không phải là chuyện dễ.

Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
12/08/2010 15:45 (GMT+7)
Cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, tại miền trung nước Ấn Độ, Bồ tát Hộ Minh đã giáng trần, qua hiện thân thái tử Sĩ - Đạt – Ta, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ngài đã vì lòng từ bi, vì sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát cho chúng sanh và thế gian, nên xuất hiện ở cõi Ta bà nầy.

 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: