PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 5: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO
28/06/2011 21:14 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNGHòa Thượng Thích Thiện HoaThành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 5: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁOMƯỜI TÔNG PHÁI VÀ VŨ TRỤ NHƠN SANH
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 4: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO
28/06/2011 20:58 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 4: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 3: THINH VĂN THỪA PHẬT GIÁO
27/06/2011 18:40 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 3: THINH VĂN THỪA PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO
26/06/2011 20:56 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHÓA THỨ 1: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO
23/06/2011 20:52 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNGHòa Thượng Thích Thiện HoaThành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ NHẤT

KHAI THỊ Quyển 1 Hòa Thượng Tuyên Hóa
22/06/2011 07:51 (GMT+7)
KHAI THỊ Quyển 1Hòa thượng Tuyên HóaBan Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp GiớiVạn Phật Thánh Thành Talmage, California
Phật Học Cơ Bản - tập 4
21/06/2011 16:06 (GMT+7)
Lời Giới Thiệu Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN PHẬT HỌC CƠ BẢN Tập Bốn Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002) Nguyệt san Giác Ngộ -------------o0o----------- Ðược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ (PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản" nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũng như của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.

Phật Học Căn Bản - Tập 3
21/06/2011 09:47 (GMT+7)
Phật Học Căn Bản - Tập 2
20/06/2011 20:41 (GMT+7)
[0.1] Lời nói đầu Lời nói đầu Ðược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ (PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản" nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũng như của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.

Phật Học Căn Bản - Tập 1
20/06/2011 18:58 (GMT+7)
[0.1] Lời nói đầu Ðược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ (PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản" nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũng như của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.
ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP
19/06/2011 09:13 (GMT+7)
ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁPĐại Đức Narada Maha Thera, 1980 - Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998Nguyên tác: "The Buddha and His Teachings"Buddhist Publication Society, Sri Lanka

Các vấn đề của xã hội hôm nay
18/06/2011 18:38 (GMT+7)
MỤC LỤC LỜI NGƯỜI DỊCH TIỂU SỬ HÒA-THƯỢNG K. SRI DHAMMANANDA [01] ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỢT QUA LẠC THÚ TRẦN TỤC LẠC THÚ TÌNH DỤC
NHẬP BỒ TÁT HẠNH
18/06/2011 14:23 (GMT+7)
Thành kính dâng lên Giác linh Ni Trưởng (thượng) DIỆU (hạ) KHÔNG, người trọn đời thể hiện tâm BỒ ĐỀ tôn quý. Lời Giới Thiệu  Bộ luận Nhập Bồ Tát Hạnh là một kiệt tác của Phật giáo Ấn Ðộ, không những trên phương diện tư tưởng, tu chứng, mà còn cả trên phương diện văn học. Nó đã đem lại niềm vui cho biết bao nhiêu thế hệ. Tương truyền ở Ấn Ðộ đã có hơn một trăm bộ chú thích cho bộ luận này, và ở Tây Tạng nó đã trở thành một trong sáu bộ luận "gối đầu" cho những kẻ học Phật.

Những Lời Dạy của Ðức Phật về Hòa Bình
và Giá Trị Con Người
17/06/2011 21:19 (GMT+7)
LỜI GIỚI THIỆU Quyển sách nhỏ này nhằm giới thiệu "Những lời đức Phật dạy về Hòa bình và giá trị con người" được trích dịch từ một số kinh quan trọng trong kinh tạng Pàli, bằng ba thứ tiếng: Pàli, Anh văn và Việt văn. Những trích dịch này không làm sao đầy đủ được, nhưng chúng đã được lựa chọn thận trọng để có thể giới thiệu một cách trung thành và chân thực những lời dạy cao qúy của Ngài về những đề tài này.
CHẾT AN LẠC TÁI SINH HOAN HỶ
17/06/2011 08:47 (GMT+7)
CHẾT AN LẠC TÁI SINH HOAN HỶNguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku ThondupViệt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên TạngChùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu ấn hành 2011

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận - tập III
17/06/2011 08:17 (GMT+7)
Chương XXVI: Khái quát về công cuộc chấn hưng Phật Giáo từ 1930 đến 1945 BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ VÀ VĂN HÓA  Từ giữa thế kỷ thứ mười sáu trở đi, bạo động và loạn lạc xảy ra liên tiếp khiến một mình Nho giáo không còn đủ sức làm chỗ nương tựa tín ngưỡng và nơi an tâm lập mệnh cho quần chúng nữa. Vì vậy ta thấy giới cầm quyền lại tìm về đạo Phật và giọng chống đối kỳ thị đạo Phật của nho gia cũng dịu dần đi. Dần dần, một số nho gia trở nên có cảm tình với đạo Phật. Nhưng phải đợi cho đến khi văn hóa Tây phương du nhập, Tây học chiếm chỗ của Nho học, ta mới thấy cảnh nho sĩ và tăng sĩ ngồi chung uống trà và đàm đạo nơi thiền viện trở thành một cảnh tượng phổ thông.
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận - tập II
16/06/2011 20:16 (GMT+7)
Chương XVII: Sinh hoạt của Tăng Đồ và Cư Sĩ TĂNG SĨ, TỰ VIỆN,VÀ SINH HOẠT KINH TẾ. Trong thời đại thịnh trị nhất của Phật giáo Trúc Lâm, khoảng trên 15.000 người đã được thụ giới xuất gia trong các giới đàn do giáo hội Trúc Lâm tổ chức. Giáo hội Trúc Lâm là một giáo hội có tính cách “nhà nước” bởi vì được triều đình ủng hộ. Ta đã biết từ đời vua Anh Tông, tăng sĩ được bắt đầu cấp độ điệp - Ðộ điệp là chứng thư của chính quyền làm thông hành cho tăng sĩ. Tại tu viện Quỳnh Lâm có lưu trữ hồ sơ của tất cả tăng sĩ thuộc giáo hội Trúc Lâm. Những tu sĩ nào có độ điệp hẳn đã được hưởng những điều kiện dễ dàng trong thời gian du hành, khảo cứu

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP I
15/06/2011 20:38 (GMT+7)
MỤC LỤC Chương I TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU -         Ba trung tâm Phật giáo đời Hán -         Nguồn gốc trung tâm Luy Lâu -         Trung tâm Luy Lâu thành lập sớm hơn các trung tâm Lạc Dương và Bành Thành -         Trung tâm Lạc Dương -         Trung tâm Lạc Dương được thành lập do từ trung tâm Bành Thành -         Nguồn gốc trung tâm Bành Thành
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam tập III
15/06/2011 14:27 (GMT+7)
LỜI NÓI ĐẦU Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam 3 dành trọn quyển cho việc in lại tác phẩm Thiền uyển tập anh cùng phần nghiên cứu, bản dịch và chú thích của chúng tôi, mà trước đây đã từng được xuất bản. Việc dành tập 3 cho Thiền uyển tập anh này tất nhiên không đáp ứng hoàn toàn tiêu chí sắp xếp do chúng tôi đã đề ra trong Tổng tập 1, đó là “sắp xếp các tác phẩm Văn học Phật giáo Việt Nam theo niên đại ra đời của các tác gia, tác phẩm từ khi Phật giáo truyền vào nươc ta cho đến thế kỷ XX”.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: