Các vị đại sư tái sinh Tây Tạng
19/07/2011 04:27 (GMT+7)
DẪN NHẬP CÁC VỊ ĐẠI SƯ TÁI SINH TÂY TẠNGĐại sư thứ nhất: DÜSUM KHYENPA (1110-1193) Đại sư thứ hai: KARMA PAKSHI (1206-1283) Đại sư thứ ba: RANGJUNG DORJE (1284-1339) Đại sư thứ tư: ROLPE DORJE (1340-1383) Đại sư thứ năm: DEZHIN SHEKPA (1384-1415) Đại sư thứ sáu: THONGWA DHÖNDEN (1416-1453)
Lời kinh xưa buổi sáng này
18/07/2011 18:00 (GMT+7)
I. Đóa tường vi vẫn nở Trời mây bên ấyKhông biết trời núi Kim Sơn bên ấy dạo này ra sao? Buổi sáng mây trời chắc vẫn còn về che phủ rừng thông cao. Tôi về bên này được mấy hôm lại cứ nhớ về bên ấy. Mà cuộc đời bao giờ cũng vậy, hết nghĩ bên này rồi lại nhớ bên kia.

Nhị Khóa Hiệp Giải
(Thời khóa tụng khuya và thời khóa tụng chiều)
17/07/2011 21:00 (GMT+7)
LƯỢC TRÌNH VỀ PHIÊN DỊCH BỘ NHỊ KHÓA HIỆP GIẢI Nhị khóa: Hai thời khóa tụng; Hiệp giải: nhập chung để giải Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. Nội dung phân ra từ mục: Từ quyển thứ nhứt đến quyển thứ bảy để giải nghĩa, nên gọi là “Nhị Khóa Hiệp giải”.
Toàn tập Trần Nhân Tông
17/07/2011 15:16 (GMT+7)
TỰA Vua Trần Nhân Tông là một vị anh hùng dân tộc, có những đóng góp to lớn, nhiều mặt cho đất nước, cho lịch sử. Vua đã trực tiếp lãnh đạo quân và dân nước ta, tập hợp được những nhà quân sự tài giỏi, huy động được tiềm lực của toàn dân, đánh thắng đội quân hung hãn, thiện chiến nhất thời bấy giờ, làm nên những chiến công oanh liệt Hàm Tử,

Tâm Lý Đạo Đức
16/07/2011 10:15 (GMT+7)
Bộ sách Tâm Lý Đạo Đức này được viết lại từ loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đức mà chúng tôi đã dạy tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, khoá 2. Ban đầu, đây chỉ là 30 cuốn băng cassette ghi lại tiếng nói. Sau đó vì yêu cầu nghiên cứu của nhiều người, chúng tôi đã cho thực hiện các bài giảng thành văn viết để làm sách.
NGHIÊN CỨU VỀ THIỀN UYỂN TẬP ANH - Lê Mạnh Thát
14/07/2011 19:02 (GMT+7)
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam  Lê Mạnh Thát NGHIÊN CỨU VỀ THIỀN UYỂN TẬP ANHNXB Thành Phố Hồ chí Minh 1999 - NXB Phương Đông 2006

PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG
14/07/2011 09:55 (GMT+7)
PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG Cao Hữu Đính Xuất bản: Phật Học Viện Nha Trang, Phật lịch 2513 THAY LỜI TỰA             Sau bao năm tìm đọc và suy gẫm lịch sử Phật, ấn tượng mạnh nhất đập vào đầu óc tôi là hình ảnh một Đức Phật quá cao xa diệu vợi, mà loài người có lẽ không bao giờ vói tới.
Văn minh nhà Phật
14/07/2011 09:44 (GMT+7)
Tiểu tựaQuyển sách này nhan đề là Đường qua xứ Phật, chính là chuyện ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Văn minh nhà Phật đã làm cho tỏ rạng các nước phương Đông. Ta dầu quên nhưng sử sách vẫn còn. Sử sách dầu nát, nhưng những đền đài mỹ thuật ở Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên... cũng hãy còn. Đó là những bằng chứng rất rõ ràng vậy!

Nghi thức truyền giới Bồ-tát, Thập Thiện và Bồ-tát tại gia
12/07/2011 19:58 (GMT+7)
TỰA Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trì và hoằng dương chánh pháp, song song với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Sở dĩ được như thế,
Câu Xá Luận
11/07/2011 16:59 (GMT+7)
Tựa Toàn bộ giáo lý đức Phật đều nhằm mục đích ''chuyển mê khai ngộ'' cho chúng sanh. Vì mê ngộ là gốc của khổ vui. Mê thì khổ, ngộ thì vui. Mê thì thành chúng sanh luân hồi sanh tử, ngộ thì thành chư Phật giải thoát Niết-bàn. Nhưng mê là tâm mà ngộ cũng là tâm. Chuyển mê khai ngộ tức là chuyển 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BẬC BỒ TÁT SÁNG RỰC KHẮP BỐN PHƯƠNG
10/07/2011 21:19 (GMT+7)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BẬC BỒ TÁTSÁNG RỰC KHẮP BỐN PHƯƠNG &NHỮNG BƯỚC CHÂN NHẸ NHÀNG TRỞ VỀ SỰ IM LẶNGPhạm Công ThiệnNhà xuất bản: Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2010
NHỮNG LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT Đức Đạt-Lai Lạt-Ma; Hoang Phong
10/07/2011 09:24 (GMT+7)
ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MANHỮNG LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾTThực hiện với sự hợp tác của MATTHIEU RICARDChuyển ngữ từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Pháp: CHRISTIAN BRUYATChuyển ngữ Pháp Việt: Hoang Phong Nhà Xuất Bản Tôn Giáo  Hà Nội 2009Tái bản: Nhà xuất bản Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2011

Suối nguồn yêu thương
09/07/2011 20:03 (GMT+7)
Mục lụcMục lục tổng quát Thay lời tựa Tình cha Tình mẹ Phương Đông là cha mẹ Vu lan nhớ mẹ
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 12 KINH KIM CANG
08/07/2011 22:01 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997Khóa Thứ Mười Hai KINH KIM CANG 

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 10 và 11 LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN
08/07/2011 21:24 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 Khóa Thứ 10 Và 11LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN  DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo Luận  Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán  Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải  Giảng lần thứ nhứt tại Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu (11 10 61)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN
06/07/2011 21:49 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 8: KINH VIÊN GIÁC
04/07/2011 20:12 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 8: KINH VIÊN GIÁC
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 7: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (TT)
04/07/2011 19:59 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 7: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (TT)

Làm chủ vận mạng
02/07/2011 20:42 (GMT+7)
Mục lục tổng quátLời người dịch Lời nói đầu Làm chủ vận mạng Bong bóng nước Nằm mộng ban ngày Chó giữ tài sản Chỉ là cái túi da Bồ-Tát Văn Thù
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM
29/06/2011 20:32 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: