02/05/2015 19:05 (GMT+7)
Số lượt xem: 6049
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mục Lục

1.     Giới Thiệu. 3

2.     Trí Tuệ, Tâm Trí và Tiềm Thức. 4

3.     Trí Tuệ Bát Nhã. 5

4.     Dòng Tâm Thức. 8

4.1.      Tâm Thức hay Giác Thức. 8

4.2.      Pháp Môn Ứng Dụng. 10

5.     Chữ TÂM Của Chư Phật 10

6.     Chữ TÂM Của Chư Tổ. 17

7.     Thực Tập Thiền Minh Sát

(Hoà Thượng Mahasi Sayadaw 21)

7.1.      Bài Tập Thứ Nhất 21

7.2.      Bài Tập Thứ Hai 21

7.3.      Bài Tập Thứ Ba. 21

8.     Tâm Kinh. 22

9.     Lòng Bồ Đề. 25

10.       Kết Luận. 31

Tài Liệu Tham Khảo. 34

- Qúy độc giả lấy bài về computer của mình, nên theo đường dẫn  tại đây:


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: