17/04/2015 10:50 (GMT+7)
Số lượt xem: 1118
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-qt/con-nguoi-qt/17243-nhung-quyen-sach-cua-duc-dat-lai-lat-ma-trong-danh-sach-bao-nuu-uoc.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: