16/09/2010 21:32 (GMT+7)
Số lượt xem: 6094
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

CHƯƠNG TRÌNH Đại giới đàn Cam Lộ  PL.2554 _ DL2010 Do Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai tổ chức ( Ngày 24,25,26,27,28/10/2010 (nhằm ngày 17,18,19,20,21/9 năm Canh Dần)

 

Liên kết đến trang gốc :

http://quangphuc.vnweblogs.com/resource/9372/297549

 

 

Ngày 24 tháng 10 năm 2010 (17/9/năm Canh Dần )

 

06g00  :các giới tử tập trung.

 -chư tăng tại chùa Minh Thành.

 - chư ni tại chùa Bửu Sơn.

08g00  : tịnh đường, tập chúng, kiểm danh, an  đơn.

09g30  : Ban quản giới tử họp chúng, bầu ban lãnh chúng và các tiểu ban.

11g30  : thọ trai.

12g30  :chỉ tịnh.

13g30  : thức chúng.

14g15 : thi khảo hạch Phật pháp.

-chư tăng tại chùa Minh Thành.

-chư ni tại chùa Bửu Sơn.

18g00  : tiểu thực.

19g00  : thi tụng luật

21g30  : tọa thiền.

22g00  : xã thiền.

22g30  : chỉ tịnh.

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2010 (18/9 năm Canh Dần )

 

(Giới tử tăng tại chùa Minh Thành, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.)

03g15  : thức chúng.

03g30  : tọa thiền.

04g00  : công phu .

05g30  : tịnh dường chấp tác.

06g00  : tiểu thực.

07g00  : cung thỉnh thập sư,chư chức sự đao tràng sư quang lâm giới đàn.

07g30  : cung an chức sự nội giới đàn.

( Tại chùa Minh Thành )

08g30  : cung thỉnh Khai đường Hòa thượng khai chung bản.kết giới trường

10g30  :cung thỉnh Hòa Thượng Sám chủ niêm đàn sái tịnh bạch phật khai đàn.

11g30  : thọ trai.

12g30  : chỉ tịnh.

13g30  : thức chúng.

14g30  : cung thỉnh Khai đường Hòa thượng thuyết sám hối nghi,
           
)anh sinh thadiễn tập phương thức  đăng đàn thọ giới , kiểm y bát.

17g30  : tiểu thực.

19g00  : lễ sám hối.

21g00  : họp chúng phân công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc .

22g00  : tọa thiền.

22g30  : xã thiền.

23g00  : chỉ tịnh.

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2010 (19/9 năm Canh Dần )

 

(Giới tử tăng tại chùa Minh Thành, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.):

03g15  : thức chúng.

03g30   : tọa thiền.

04g00  : công phu.

05g15  : tịnh đường.

05g45  : tiểu thực.

( Tại chùa Bửu Thắng  ):

06g30  : giới tử tăng ,ni tập trung tại chùa Bửu Thắng cung thỉnh giới bản, cung nghinh chư tôn đức trong hội đồng chứng minh giới đàn ,hội đồng thập sư,chư tôn đức tăng ni chư quan khách quang lâm giới đàn làm lễ khai mạc.

( Tại chùa Minh Thành ):

08g30  : chánh thức lễ khai mạc giới đàn Cam Lộ (có chương trình riêng ).

10g00  : phổ phật cúng ngọ.

11g30  : quá đường.

12g30  : chỉ tịnh.

13g30  : thức chúng.

14g00  : cung thỉnh Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử.

15g30  : đăng đàn truyền sa di giới : Giới tử tăng tại chùa Minh Thành, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.

19g00  : tiểu thực.

            ( Tại chùa Minh Thành ):

19g00  : cung nghinh Hoà thượng chứng minh Thích Trí Quảng thuyết pháp.

22g00  : tọa thiền.

22g30  : xã thiền ,ngũ canh tuần chiểu.

 

Ngày 27 tháng 10 năm 2010 (20/9 năm Canh Dần ).

 

              (Giới tử tăng tại chùa Minh Thành, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.):

03g15  : thức chúng.

03g30  : tọa thiền.

04g00  : công phu.

05g30   : tịnh đường.

06g00  : tiểu thực.

07g30  : đăng đàn truyền tỳ kheo giới :Giới tử tăng tại chùa Minh Thành, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.

10g30  : cúng ngọ.

11g30  : quá đường.

12g30  : chỉ tịnh.

13g30  : thức chúng.

14g00  : đăng đàn truyền tỳ kheo giới :Giới tử tăng tại chùa Minh Thành, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn

17g30  : dược thực.

            ( Tại chùa Minh Thành )

19g00  : phóng liên đăng.

20g00  : đăng đàn thuyết u minh giới, phóng diệm khẩu.

              ( nội giới đàn y pháp tọa thiền ,chỉ tịnh.).

 

Ngày 28 tháng 10 năm 2010 (21/9 năm Canh Dần).

 

              (Giới tử tăng tại chùa Minh Thành, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.):

03g15  : thức chúng.

03g30  : tọa thiền.

04g00  : công phu.

05g30  : tịnh đường.

06g00  : tiểu thực.

07g30  : đăng đàn truyền tỳ kheo giới : Giới tử tăng tại chùa Minh Thành, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.

            ( Tại chùa Minh Thành )

10g00  : truyền Thập thiện và Bồ tát tại gia.

11g30  : quá đường.

12g30  : chỉ tịnh.

13g30  : thức chúng.

14g00  : giới tử ni cầu thọ chánh pháp với đại tăng .

17g00  : dược thực.

18g30  : đăng đàn truyền bồ tát giới ,tấn hương.

20g30  : lễ tạ giới sư , tạ đàn bế mạc.

21g00  : hoàn mãn.

 

Ban tổ chức giới đàn Cam Lộ   PL2554. DL2010

 

Liên kết đến trang gốc :

http://quangphuc.vnweblogs.com/resource/9372/297549


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: