22/08/2010 18:12 (GMT+7)
Số lượt xem: 4508
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Do Ban Trị Sự THPG GIA LAI tổ chức tại chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn Pleiku Gia Lai năm 2010.

download Danh sách giới tử tăng, ni, phật tử giới đàn Cam Lồ(2,04MB)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: