10/08/2010 10:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 6457
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hòa Thượng Thích Viên Quán - Phó ban thường trực BTS THPG Gia Lai vừa ký thông bạch số 22 TB/BTS về việc tổ chức Đại giới đàn truyền giới tại chùa Bửu Sơn từ ngày 24-28 tháng 10 năm 2010. 

THÔNG BẠCH

V/v TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN
TRUYỀN GIỚI CHO TĂNG,NI VÀ PHẬT TỬ.
Kính gửi:    - Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni Trú trì các Tự viện, Tịnh xá, trong và ngoài tỉnh.
- Các Ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự
- Ban hộ tự các chùa, tịnh xá cùng toàn thể Thiện Tín Phật tử.
 
Kính thưa Quý vị
 
Giới luật còn, Phật pháp còn. Giới luật là chiếc phao để vượt qua bể khổ, là xâu chuổi anh lạc để trang nghiêm pháp thân và cũng là hành trang của người xuất gia trên bước đường tu học, hoằng pháp độ sanh. Hành trang ấy rất cần cho lớp Tăng, Ni đàn hậu tấn để kế thừa Tôn phong Tổ Đạo truyền thừa mạng mạch của Đức Như Lai. Do đó việc khai Đại giới đàn là việc làm cấp thiết.
 
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai qua nhiều phiên họp mở rộng với sự tham dự của các ban, ngành cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, trú trì các tự viên, tịnh xá trong tỉnh với tinh thần hoà hợp và nhất trí cao đã quyết định tổ chức Đại giới đàn truyền giới Tỳ kheo,Tỳ kheo ni,Thức Xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di ni,Thập Thiện và Bồ Tát.
 
Danh xưng :     “ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ”
 
Địa điểm          Tại chùa Minh Thành, Tp Pleiku dành cho Tăng.
                          Tại chùa Bửu Sơn, Tp Pleiku dành cho Ni.
 
Thời gian         Từ ngày 24-28 tháng 10 năm 2010 (17-21/ 9 năm Canh Dần).
 
I -ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI
 
1 - Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni.
 
Tuổi đời từ 20 tuổi trở lên.(sinh năm 1990 trở về trước)
Không vi phạm Pháp luật Nhà nước. 
Các căn đầy đủ không mắc bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
Đã thọ Sa di, Thức Xoa Ma Na Ni (Tỳ kheo Ni) ít nhất là 2 năm
Có trình độ Phật học cơ bản (phải thuộc và thông hiểu 4 quyển luật)
Tốt nghiệp cấp III Trung học Phổ thông hoặc tương đương.
Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn.
 
2. Sa di,Sa di ni,Thức Xoa Ma Na Ni .
 
Tuổi đời từ 15 tuổi trở lên tính theo giấy khai sinh.
Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
Các căn đầy đủ không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
Đã tu học ít nhất 02 năm kể từ ngày thế phát ở chùa.
Có trình độ tốt nghiệp Phổ thông cấp II hoăc tương đương.
Có trình độ Sơ cấp hoặc Trung cấp Phật học (thuộc và hiểu hai thời khoá tụng và ít nhất hai quyển luật Tỳ Ni và Sa di).
Phải thuộc các nghi thức Tụng niệm tuỳ theo hệ phái.
Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn.
 
3 . * Thập Thiện              -Đã thọ Tam quy-Ngũ giới.
 
4 . * Bồ tát tại gia          -Đã thọ Thập Thiện.
 
II- HỒ SƠ THỌ GIỚI
 
04 Đơn xin thọ giới có ý kiến của Bổn sư và Ban Đại diện Phật giáo, huyện, Thị xã nơi đang tu học xác nhận .
04 Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền (không qúa 6 tháng).
04 Bản phô tô chứng diệp sa di (thọ Tỳ kheo) –Thức Xoa Ma NaNi (thọ tỳ kheo Ni).
08 ảnh 3x4   chụp chính diện (ghi rõ tên họ phía sau kèm theo hồ sơ).
Thập thiện, Bồ Tát tại gia: Tất cả nam nữ Phật tử đã quy y Tam bảo đều được truyền trao giới pháp. hồ sơ gồm có.
-01 Đơn xin thọ giới, có giới thiệu của Bổn sư và xác nhận của Ban Đại    diện Phật giáo địa phương.
-04 ảnh 3x4 chụp chánh diện, ghi rõ họ tên và năm sinh.
 
Những giới tử ngoài tỉnh muốn đăng ký thọ giới phải lập đầy đủ hồ sơ và được sự giới thiệu của Ban Trị sự và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) địa phương.
Hồ sơ thọ giới phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai Chùa Bửu Nghiêm 54 Lý Thái Tổ , TP –Pleiku, tỉnh GiaLai  
 
III -THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ
 
Để hoàn tất danh sách giới tử xin thọ giới, đệ trình Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y và tiện việc sắp xếp nơi ăn ở cho giới tử trong thời gian thọ giới, kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 15/7/2010   (tức ngày 4 tháng 6 năm Canh Dần).
 
Tất cả hồ sơ xin thọ giới, giới tử nộp về Ban Kiến Đàn tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia lai, 54 Lý Thái Tổ, TP –Pleiku, tỉnh Gia Lai. Những hồ sơ không hợp lệ và trễ hạn Ban Kiến Đàn không thâu nhận.
 
Vì tính chất quan trọng của Phật sự này. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia lai, kính mong Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Ban Đại diện Phật giáo huyện, Thị Xã, các Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường cùng toàn thể Phật tử , phổ biến rộng rãi tinh thần Thông bạch này, để giới tử lập hồ xin thọ giới đúng thời gian qui định.
 
Kính mong quý vị hoan hỷ gia tâm, góp phần hổ trợ tài vật lực để Đại Giới đàn CAM LỘ được thành tựu viên mãn.
 
Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, Ny, Quý Ban ngành và Phật tử, thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành .                                          

TM.BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNGTRỰC
KIÊM TRƯỞNG BAN KIẾN ĐÀN
Hòa Thượng Thích Viên Quán ( Ấn ký)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: