12/06/2011 12:41 (GMT+7)
Số lượt xem: 1384
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(GNO): Tác phẩm được dịch bằng tiếng Anh của Đại sư Tinh Vân- Tông trưởng khai sơn Phật giáo quốc tế Phật Quang Sơn, đã vận dụng những kiến thức tài năng, tuyển chọn từ hàng ngàn quyển sách của Mỹ, được các nhà xuất bản Mỹ khẳng định.Quyển sách “Thảo luận vấn đề đối với Phật giáo đương đại” do Nhà xuất bản Phật Quang Mỹ quốc xuất bản, bàn về những vấn đề như: Đức Phật nói về cuộc sống, nhân quyền, công lý, chính trị... đoạt giải thưởng văn xuôi Eric Hoffer và giải thưởng xuất bản độc lập năm 2011 (Eric Hoffer Award for Short Prose and Independent Books).

Tác phẩm được dịch bằng tiếng Anh của Đại sư Tinh Vân - Tông trưởng khai sơn Phật giáo quốc tế Phật Quang Sơn, đã vận dụng những kiến thức tài năng, tuyển chọn từ hàng ngàn quyển sách của Mỹ, được các nhà xuất bản Mỹ khẳng định.


Tác phẩm được đại sư chọn dịch: “Hội tọa đàm vấn đề Phật giáo đương đại nhân gian”, “Thảo luận vấn đề Phật giáo hiện nay” là minh chứng việc đại sư tiếp thu lời dạy của Đức Phật, đề xuất phương hướng thảo luận, giải quyết sâu sắc tổng thể những vấn đề xã hội thời nay.

Giải thưởng văn xuôi Eric Hoffer và giải thưởng xuất bản độc lập, lấy tên tác gia xã hội người Mỹ và nhà triết học xã hội Eric Hoffer, được trao tặng hằng năm bắt đầu từ năm 2004, nhằm vinh danh tư tưởng tự do và các thư tịch xuất bản độc lập. Năm nay, Nhà xuất bản Phật Quang Mỹ quốc lần đầu tiên tham gia được công nhận, có ý nghĩa khẳng định và cổ vũ hết sức to lớn đối với các viên chức xã hội Nhà xuất bản Phật Quang.

Quảng Hạnh dịch (Life News Agency)

Nguon: http://giacngo.vn/phatgiaonuocngoai/2011/06/12/52F008/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: