07/09/2013 09:46 (GMT+7)
Số lượt xem: 849
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phật giáo Hàn Quốc đã từng tổ chức sinh hoạt hè và cuối đông cho thanh thiếu niên hơn 10 năm nay và đặc biệt là được sự tham gia của Chư tôn đức tăng và phật tử người ngoại quốc để dạy chương trình Phật pháp Anh ngữ cho thanh thiếu niên. 
 
Phật giáo Hàn Quốc đã từng tổ chức sinh hoạt hè và cuối đông cho thanh thiếu niên hơn 10 năm nay và đặc biệt là được sự tham gia của Chư tôn đức tăng và phật tử người ngoại quốc để dạy chương trình Phật pháp Anh ngữ cho thanh thiếu niên.

Phật giáo Hàn Quốc hiện nay đang xu thế phát triển là nhờ mở rộng cho các thế hệ tăng, ni trẻ đi du học khắp nơi và thu nhận người ngoại quốc xuất gia (đặt biệt giới trí thức Âu, Mỹ xuất gia tu học tại Hàn quốc rất nhiều) và nhân rộng cơ sở Phật giáo Hàn Quốc khắp nơi trên thế giới.

Các tự viện trong nước thì kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc để du khách khắp nơi tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Hàn Quốc.
 
 
 
 
 
Theo thống kê tôn giáo Hàn Quốc thì từ năm 2005 đến nay sĩ số tín đồ Phật giáo luôn là chiếm vị trí cao nhất, đây là tin vui để chúng ta cùng nhau chia sẻ với Phật giáo xứ Kim Chi.
 
 

Thích Vân Phong

Nguon: http://phatgiao.org.vn/quoc-te/201309/Han-Viet-Phat-giao-cung-quan-tam-den-the-he-thanh-thieu-nien-11984/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: