21/04/2017 19:18 (GMT+7)
Bất Nhị và Như Lai
17/04/2017 19:43 (GMT+7)
Nhưng hình như , Bất Nhị chính là… Như Lai! Hãy nghe Duy Ma Cật “mô tả“ Như Lai: “… chẳng ở bên này, chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng; không tối, không sáng; không danh, không tướng; không mạnh, không yếu; không sạch, không nhơ. Chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi…

Muốn mau thành Phật?
12/04/2017 19:07 (GMT+7)
Một hôm Phật nói Ta sắp nhập Niết bàn rồi, ai muốn hỏi gì thì hỏi ngay đi.
Rung động sáu cách…
09/04/2017 10:58 (GMT+7)
« Lúc bấy giờ, Đức Phật cùng lúc phóng ánh sáng từ nhục kế và nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông… » (Pháp Hoa).

Một hôm có chàng Huy Cận
07/04/2017 14:08 (GMT+7)
Ông Lê Phương Chi, cậu họ tôi, phone nói muốn nhờ tôi cho mượn một chỗ yên tĩnh ở nhà tôi để ông phỏng vấn Huy Cận. Huy Cận nhà thơ à? Phải. Cậu cứ đến. Tôi nói. Tôi hình dung một Huy Cận nhà thơ mà tôi vốn ngưỡng mộ từ hồi còn nhỏ, Huy Cận của Lửa Thiêng và ông Huy Cận thứ trưởng bây giờ với một lô chức tước bộn bề. 
Gì đẹp bằng sen…
23/03/2017 16:30 (GMT+7)

Diệu âm
27/11/2015 16:50 (GMT+7)
Lúc bấy giờ, Đức Phật từ nhục kế phóng ra ánh sáng và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông…”.
Đường bay của hạnh phúc
06/11/2015 18:36 (GMT+7)
Đọc Cao Huy Thuần lúc nào tôi cũng thấy sảng khoái. Mới lướt qua, cứ tưởng anh kể chuyện tào lao trên trời dưới đất, đông tây kim cổ cho vui, nhưng không, đằng sau đó là tầng tầng lớp lớp những ẩn nghĩa, ẩn dụ…

NGÀN CÁNH SEN XANH BIẾC
Thấp thoáng về Diệu Pháp Liên Hoa
25/10/2015 20:56 (GMT+7)
Lời ngỏ Một hôm, trước hàng vạn các vị Đại Bồ-tát vây quanh, Phật nói: “ Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn; sau khi vào Niết Bàn rồi, muốn hết thảy chúng sanh, trong hàng tu học, không còn nghi ngờ nữa. Các người muốn hỏi chỗ nào, Ta sẽ dạy cho.”.
MỚI HÔM QUA THÔI
04/10/2015 09:51 (GMT+7)
Ghi chú: Năm 1993, tháng 12, mùa tuyết trắng xóa ở Canada, tôi có dịp đến thăm một Nursing home ở Montreal, bên cạnh dòng sông Saint Lawrence. Canada là nơi có chế độ chăm sóc người già rất tốt, có thể nói nhất thế giới, thế nhưng lòng tôi nặng trĩu khi nhìn thấy những kiếp người,

GƯƠM BÁU TRAO TAY
17/07/2015 14:13 (GMT+7)
HANDING DOWN the PRECIOUS SWORD Tác giả: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh Bản dịch Anh ngữ Gươm Báu Trao Tay (viết về Kinh Kim Cang)
Thấp thoáng lời kinh 3
20/04/2013 16:53 (GMT+7)
“Không nghĩ thiện, không nghĩ ác” “Không nghĩ  thiện  không  nghĩ  ác” không  phải là không có thiện không có ác. Có thiện có ác quá đi chứ! Nếu không  sao bảo “Chư ác mạc tác – Chúng  thiện phụng hành” (Chớ làm điều ác – Hãy làm điều thiện)?

Luân Hồi Và Sanh Tử Trong Đạo Phật
13/03/2013 21:26 (GMT+7)
Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó. Đi tu! Đi tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Nghe nói vậy. Làm như tu thì không còn sanh tử nữa, không còn luân hồi nữa.
Ghi chép lõm bõm Thấp thoáng lời kinh
16/10/2012 09:36 (GMT+7)
Phương tiện Tuyệt vời thay phương tiện! Nhìn Phật mà không thấy phương tiện, nghe Phật mà không thấy phương tiện, chẳng tiếc lắm ru? Với năm đệ tử đầu tiên, cũng là bạn đồng hành ngày xưa, Phật chỉ cần nói Tứ diệu đế. Bởi họ đã có đủ chất liệu. Chỉ cần “chỉ trăng” là họ thấy ngay. Khổ Tập Diệt Đạo là đã đủ. Triệu chứng: Khổ. Nguyên nhân: Gốc của khổ.

Lõm bõm học Phật
25/06/2012 09:59 (GMT+7)
“Thức tự tâm chúng sanh Kiến tự tâm Phật tánh”. Chúng sanh không có ở ngoài. Nó ở trong. Trong tự tâm. Nó bày ra, dựng lên, vẽ vời trong tự tâm ta mà ta chẳng ngờ!
LUÂN HỒI SANH TỬ
01/06/2012 14:10 (GMT+7)
Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó. Đi tu! Đi tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Nghe nói vậy. Làm như tu thì không còn sanh tử nữa, không còn luân hồi nữa, tu thì sống đời đời kiếp kiếp vậy! Nhưng…

Cái “MẶC”
15/02/2012 09:11 (GMT+7)
Một cách nôm na, văn là đẹp, hóa là làm ra. Cái gì không được đẹp thì làm cho nó đẹp ra, cái đó là “văn hóa”. Không chỉ đẹp mà còn tiện lợi, phù hợp với đời sống thường ngày của mọi người, cái đó cũng là văn hóa!
Vô tâm
30/01/2012 19:25 (GMT+7)
Vô tâm không phải là không có tâm. Vô tâm cũng không phải là vô cảm. Mackeno. Có một chữ tượng hình rất hay trong chữ Hán : 木 là mộc. 目 là mục. 心 là tâm.

Tết
24/01/2012 11:20 (GMT+7)
* Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao?
Gọi chiều nước lên…
12/01/2012 21:04 (GMT+7)
Tập thơ mỏng tanh mà nặng trĩu với tôi. Tôi đọc mà nghe lòng mình rưng rứt. Toàn tập thơ có thể nói chỉ là một bài duy nhất từ đầu đến cuối - như một bản trường ca chưa viết xong - mà cũng có thể coi là một tập hợp của nhiều bài thơ rải rác mang một cái tên chung: Xa xứ.

 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: