29/08/2013 16:57 (GMT+7)
Số lượt xem: 1637
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nhằm tôn vinh và bảo tồn những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam 25 Tông Đản - Hà Nội đã và đang giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước bộ sưu tập gần 200 hiện vật về văn hóa Phật giáo. Các hiện vật có niên đại từ đầu công nguyên đến thời Nguyễn.


Trong lịch sử hòa nhập và phát triển của mình, Phật giáo đã đóng góp cho văn hóa dân tộc nhiều di sản văn hóa có giá trị. Khối di sản này gồm hệ thống không gian kiến trúc chùa, tháp, các tác phẩm điêu khắc, tượng thờ, tranh thờ, hoành phi câu đối... cùng các giá trị về tư tưởng, đạo đức, văn học. Tất cả các giá trị đó đã cùng góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng cho nền văn hóa Việt.
 Văn in sách kinh Phật, thế kỷ XIX
 Tháp thờ Phật được làm bằng đất nung, thời Trần, thế kỷ XIII, XIV
 Tượng Bồ tát Quan Âm Chuẩn đề, gỗ sơn son thếp vàng thời Mạc, thế kỷ XVI
 Tượng đức Phật Thích ca nhập Niết bàn làm bằng gỗ sơn son thếp vàng, thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII
 Chuông đồng, thời Trần, thế kỷ XIII
 Tượng Phật Thích ca sinh ra từ hoa sen, làm bằng gỗ sơn son thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII
 Tượng Phật Thích ca sơ sinh, làm bằng gỗ sơn son thếp vàng thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII
 Tượng gỗ Quan Thế Âm Bồ Tát, làm bằng gỗ sơn thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII
 Chi tiết động thờ Phật tại chùa Mía (Ba Vì - Tp.Hà Nội)
 Tượng Hộ pháp làm bằng men trắng (tượng trái) và bằng đôn sơn thếp vàng, có từ thời Nguyễn, thế kỷ XIX
 Quan Âm Thủ quyền bằng gốm men xanh đồng, đầu thế kỷ XX
 Quan Âm Bồ tát bằng gốm men rạn, thời Nguyễn, thế kỷ XIX
 Quan Âm Tổng tử, gỗ sơn thếp vàng, thời Nguyễn, thế kỷ XIX
 Tượng Phật Thích ca, bằng đồng sơn, thời Nguyễn, thế kỷ XIX
 Khánh - loại nhạc khí, bằng đồng, có từ thời Nguyễn, thế kỷ XIX
 
 
 
 
 

Nguon: http://phatgiao.org.vn/van-hoa/201308/Chiem-nguong-di-san-van-hoa-Phat-giao-Viet-Nam-11909/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: