05/10/2010 02:40 (GMT+7)
Số lượt xem: 4418
Kích cỡ chữ:  Giảm Tănghttp://www.pleikucity.net/gallery-thu-vien-anh-online/39469-pleiku-pho-xua-va-nay.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: