Bồ-tát mỉm cười
25/06/2018 18:38 (GMT+7)
GN - Chị bạn tôi là một Phật tử thuần thành, tu tập ở chùa Phật Ân (Mỹ Tho). Chị là giáo viên Trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu, hiện đã nghỉ hưu. Hồi ấy kế bên chùa Phật Ân có một thư quán, còn gọi là phòng phát hành chuyên bán kinh sách, pháp khí và các vật dụng như áo tràng, chuỗi hạt…, nói chung là văn hóa phẩm liên quan đến Phật giáo.
Nghĩ về bài cúng Đại bàng
23/06/2018 19:11 (GMT+7)
GN - Cúng Đại bàng là một nghi thức trong lễ Quá đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật giáo Bắc tông. Ngoài những ý nghĩa truyền thống mang tính chất tâm linh siêu hình, nghi thức đó còn mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

TÂM TỊNH THÌ CÕI TỊNH
22/06/2018 13:40 (GMT+7)
Có một vị nam cư sĩ mỗi ngày thường hái hoa tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Phật. Một hôm, khi đem hoa đến điện Phật, chợt gặp Thiền sư Vô Đức từ pháp đường đi ra. 
Giữ tâm chánh niệm
18/06/2018 15:46 (GMT+7)
GN - Phòng hộ các căn là pháp tu căn bản khi người tu đối duyên xúc cảnh. Nhất là đối với những duyên trần đẹp đẽ, khả ái, dễ khởi tâm ưa thích thì sự phòng hộ càng cẩn mật hơn. Nên trước khi nàng Am-la, một giai nhân tuyệt sắc của thành Tỳ-xá-ly đến cúng dường, Thế Tôn phải nhắc các Tỳ-kheo tân học tinh cần nhiếp tâm an trụ, chánh trí, chánh niệm. 

SÁT SINH CHỊU QUẢ BÁO NẶNG NỀ
10/06/2018 15:24 (GMT+7)

MATTHIEU RICARD & CON ĐƯỜNG TU TẬP TỪ BI
09/06/2018 08:02 (GMT+7)
Matthieu Ricard - nhà khoa học, nhà sư, tác giả có sách bán chạy, nhà hoạt động nhân đạo - nhận định rằng chăm sóc người khác là câu trả lời duy nhất cho tu tập từ bi.

XÃ HỘI VÀ ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ
07/05/2018 14:58 (GMT+7)
Nhân quả không phải là tín điều của tôn giáo mà là hệ quả tất yếu của mọi hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ. Luật pháp chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không là phương tiện giáo dục xã hội.
NGƯỜI THIỆN THÌ KHÔNG KHỔ
05/05/2018 15:53 (GMT+7)
Chúng ta không thể kể hết những thứ gì là nguyên nhân khổ đau dẫn đến kết quả khổ đau. Mặc cảm, tự áí, tức giận, đố kỵ, ghen tuông, kiêu căng, tham lam, mê mờ…

SỐNG AN LẠC VỚI THUẬN DUYÊN VÀ NGHỊCH DUYÊN
05/05/2018 15:48 (GMT+7)
Vấn đề hiệu quả tác dụng của Duyên thật ra, chúng chỉ có giá trị tác dụng trên bình diện thực hành hơn là trên bình diện lý thuyết. Vì lý thuyết tự chúng chỉ nói lên được, cái giá trị tương đối của khái niệm về một thực tại,
Lời chỉ dạy vô giá của HT.Thích Minh Châu về Chánh tín
03/05/2018 16:24 (GMT+7)
Biết nương theo những lời chỉ dạy của bậc hiền trí, bậc thiện hữu tri thức thì mọi người sẽ không còn chấp thủ vào cái sai của mình, tự mình cởi trói cho bản thân khỏi cái kiến giải, tưởng giải được truyền thừa từ bao đời nay. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy về lòng tin chân chánh

Ý nghĩa hồng danh sám hối
01/05/2018 18:54 (GMT+7)
GN - Trí Giả đại sư dạy chúng ta muốn đem Phật pháp để vào tâm, chúng ta phải sám hối cho sạch nghiệp, vì nghiệp không sạch, pháp đem vào cũng không sử dụng được.

MỘT CHÚT LAN MAN
26/04/2018 09:35 (GMT+7)
TÔI TẬP TU
23/04/2018 15:03 (GMT+7)
Trước những bất như ý của cuộc đời, tôi đã bao lần buột miệng nói những câu đại khái như:

LÀM GÌ KHI KỀ CẬN CÁI CHẾT?
21/04/2018 16:05 (GMT+7)
Lẽ thường, nếu biết rằng phút giây nữa mình sẽ chết thì chắc chắn chúng ta sẽ tận tâm tu tập, cầu nguyện,tuyệt không hề xao lãng. Nhưng ngặt nỗi, ai trong chúng ta cũng nghĩ mình sẽ khó chết, hoặc nếu có chết đi nữa thì cũng còn lâu.

 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: