31/10/2010 16:26 (GMT+7)
Số lượt xem: 13686
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
NHỮNG BÀI VĂN TÁC BẠCH
Mục lục
  • VĂN TÁC BẠCH ( lễ cúng dường trai tăng)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
  Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, ni !
  Hôm nay toàn thể gia quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch:
                                    ( Lạy 1 lạy)


   Kính bạch chư Tôn Thiền đức, chúng con có nghe: " Muốn lên bờ giác phải dùng thuyền bố thí, muốn siêu độ hương linh phải nhờ cách Phạn tăng". Nay chúng con đã biết pháp cúng dường là một phương tiện để gieo trồng công đức. Được chư Phật chứng minh, Thánh hiền hoan hỷ, nên Phật tử chúng con noi gương hưởng ứng. Phương chi cúng dường phàm tăng được Thánh tăng xuống phước. Phàm thánh không hai, gieo giống ở năm nay, sang năm trổ lộc.
   Do đó, hôm nay nhân ngày........................cho hương linh thân...........chúng con là..............pháp danh.......................từ trần ngày.......tháng....năm...........hưởng.................tuổi.
   Kính bạch chư Tôn Thiền đức, nhờ sớm nghe được Phật pháp, làm người Phật tử, nhờ thầy sáng dắt dìu, chúng con đã biết được công ơn sâu nặng của cha mẹ, hai đấng sanh thành cao cả đã nuôi dưỡng từ khi chúng con còn trong trứng nước. Cưu mang nặng nề, sanh đẻ khổ đau, lam lũ cực nhọc, ăn đắng uống cay, chịu đựng bao gian khó, tạo biết bao nhiêu điều tội lỗi. Hy sinh cả cuộc đời để đổi lấy nụ cười và hạnh phúc cho chúng con. Ôi ân đức sanh thành dưỡng dục cao hơn non thái, như biển rộng bao la. Chúng con chưa kịp đền đáp, thì lão thân đã bị định luật vô thường khắc nghiệt cướp đi mất rồi hình dáng người hiền thân yêu dấu nhất đời của chúng con đi về miền thiên cổ, để lại cho chúng con bao niềm thương nỗi nhớ.
    Vâng lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh của Mục Kiền Liên Tôn giả, chúng con nén nỗi bi thương sầu khổ, để lo việc báo hiếu cho.........thân.
    Nay chúng con quì trước Phật đài, cùng chư Tôn Thiền đức, xin nhân danh hương linh thân........của chúng con quá vãng mà thành tâm thiết lễ trai tăng. Thành kính cúng dường lên mười phương Tam Bảo, Thánh hiền tăng và hiện tiền chư Tôn Thiền đức.
    Cúi xin chư Tôn Thiền đức từ bi ai mẫn chứng minh nạp thọ và chú nguyện cho hương linh thân....chúng con, được thừa tư Tam Bảo lực mà siêu toát luân hồi vãng sanh Tịnh cảnh.
    Kính hương linh.........có hiển linh xin chứng biết cho lòng hiếu thảo của chúng con.
    Giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, gia quyến chúng con với tấc lòng thành kính, ngưỡng cầu chư Tôn Thiền đức tăng, hoan hỷ chứng minh cho. Chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.
                       Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát ( lạy 3 lạy)

                                                    *****
                                             ( Sau khi chư Tôn Đức Đạo Từ xong, các Phật tử đọc tiếp)
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
  Trên chư Tôn Đức đã hứa khả cho rồi còn ban cho chúng con những lời dạy vô cùng quí báu, chúng con nguyện y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.

                                                   ( lạy 3 lạy)

 

                                                     CẢM TẠ

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
  Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, ni !
  Mặc dầu đường sá xa xôi nhưng quí Ngài vẫn thương tưởng gia đình của chúng con mà quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ trai tăng này. Thay lời tang gia hiếu quyến, chúng con thành kính tri ân chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, ni, kính chúc quí Ngài pháp thể khinh an chúng sanh dị độ.
   Gia đình chúng tôi cũng không quên cảm niệm tri ân đến quí Phật tử, bà con xa gần và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quí vị được dồi dào sức khỏe, gia đình được mọi sự an lành, muôn điều phúc lạc.
    Kính bạch chư Tôn đức,
    Trong buổi lễ chúng con hết sức cố gắng, nhưng nếu có điều chi sơ sót kính xin chư Tôn đức và quí Phật tử, quí bà con từ bi hoan hỷ.
                  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: